مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، یکی از سه مدیریت تابعه معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه می باشد که به فعالیت در حوزه امور فرهنگی دانشجویان ، کارکنان و اعضاء هیأت علمی دانشگاه می پردازد
 .
دکتر ابوالقاسم دانش مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پزشكي مشهد

مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد


دکتر ابوالقاسم دانش


DaneshA@mums.ac.ir


رزومـه 

معرفی مدیریت فرهنگی

 

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد در برنامه راهبردي فرهنگي ، موارد ذيل را در راستای منویات رهبر فرزانه انقلاب ، به عنوان مأموریت فرهنگی خود قرار داده است:

  • ارتقاء تفکر و رفتار دینی دانشجویان ، اساتيد و کارکنان
  • تقویت مبانی اعتقادی، ملی و انقلابی دانشجويان ، اساتید و کارکنان
  • کشف و به کارگیری استعدادهای خلاق در جهت تحقق دانشگاه اسلامی
  • ایجاد محیطی سالم مبتنی بر ارزش های اسلامی برای گیرندگان خدمات بهداشتی و درمانی
مسوول دفتر مدیریت فرهنگی : 
اعظم نسایی
nesaeea1@mums.ac.ir
38823253