اردوهای جهادی در مناطق حاشیه و کم برخوردار روستاهای ده غیبی و کلاته برفی شهرستان مشهد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

اردوی جهادی

۷۰ نفر از جهادگران قرارگاه جهادی صراط الحمید بسیج دانشجویی به مناسبت دهه پرفیض کرامت به مدت شش روز در بازه های زمانی ۱۳ الی ۱۵ و ۱۸ الی ۲۰ خردادماه در مناطق حاشیه و کم برخوردار مشهد از جمله روستای ده غیبی و کلاته برفی اردوهای جهادی با ارائه خدمات پزشکی ، مامایی ، دندانپزشکی و آموزش بهداشت برگزار نمودند.

به گزارش مفدامشهد، ۷۰ نفر از جهادگران قرارگاه جهادی صراط الحمید بسیج دانشجویی به مناسبت دهه پرفیض کرامت به مدت شش روز در بازه های زمانی ۱۳ الی ۱۵ و ۱۸ الی ۲۰ خردادماه در مناطق حاشیه و کم برخوردار مشهد از جمله روستای ده غیبی و کلاته برفی اردوهای جهادی با ارائه خدمات پزشکی ، مامایی ، دندانپزشکی و آموزش بهداشت برگزار نمودند.

در این اردو ۸۴۲ نفر توسط ۲۰نفر دانشجوی خانم و ۴۰ نفر دانشجوی آقا در منطقه روستای ده غیبی و ۴۰۰ نفر توسط ۵ نفر دانشجوی خانم و ۵ نفر دانشجوی آقا در منطقه کلاته برفی خدمات دریافت نمودند.

این خدمات شامل ویزیت پزشک عمومی ، متخصص اطفال،  مامایی ، پرستاری و تزریقات ، خدمات دارویی ، معاینه دندانپزشکی ، جراحی و کشیدن دندان ، ترمیم و پرکردن دندان ، عصب کشی دندان ،  جرم‌گیری و اموزش بهداشت  بودند.

گفتنی است خدمات ارائه شده در منطقه کلاته برفی صرفا شامل خدمات دندان پزشکی مشهد بود.