دوره های توانمند سازی ورزشی برای کارکنان دانشگاه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به گزارش مفدا مشهد، جلسه هم اندیشی و برنامه ریزی دوره های توانمند سازی ورزشی کارکنان دانشگاه با حضور دکتر محمدعلی سردار مدیر تربیت بدنی ، دکتر ندا چوبدار معاون مدیر سرمایه انسانی ، کارشناسان تربیت بدنی و آموزش کارکنان دانشگاه در محل شهرک دانش و سلامت برگزار شد.

در این نشست که با موضوع ارتقای تندرستی و بهره وری سرمایه انسانی دانشگاه برگزار شده بود ، در خصوص دوره های توانمند سازی ورزشی کارکنان بحث و بررسی صورت گرفته و مقرر شد واحد آموزش مدیریت تربیت بدنی دانشگاه برنامه ریزی های لازم برای تهیه تقویم عملیاتی سالیانه برگزاری دوره های مذکور با رویکردی سلامت محور و توجه به امکانات موجود و رعایت اصل صرفه جویی و حداقل هزینه کرد، برای کارکنان دانشگاه اقدام و نتایج آن در جلسات آتی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.