دبیر جدید منتخب شورای هماهنگی کانونها معرفی شد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شورای ناظر بر فعالیت کانونها- مشهد

در این نشست معارفه محسن کرباسی یزدی دبیر کانون شعر و ادب ارغوان که به عنوان دبیر جدید شورای هماهنگی معرفی و منتخب شده است انجام و از زحمات صادق باقری دبیر سابق شورای هماهنگی کانونها تقدیر و تشکر شد.

به گزارش مفدا مشهد، اولین جلسه شورای ناظر بر فعالیت کانون های فرهنگی دانشجویان در سال ۱۴۰۱ روز چهارشنبه ۲۵ خرداد ماه در سالن جلسات معاونت فرهنگی دانشجویی با حضور معاون فرهنگی دانشجویی ، مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه ، رییس اداره امور فرهنگی و دبیران کانونهای دانشجویی برگزار گردید. در این نشست معارفه محسن کرباسی یزدی دبیر کانون شعر و ادب ارغوان که به عنوان دبیر جدید شورای هماهنگی معرفی و منتخب شده است انجام و از زحمات صادق باقری دبیر سابق شورای هماهنگی کانونها تقدیر و تشکر شد.

در این نشست دبیران کانون ها ضمن بیان اهداف و برنامه های آتی خود و  خلاصه گزارشی از فعالیت های انجام شده کانون ، به فضای ناامیدی و کم شدن نشاط در بین دانشجویان اشاره و از مسئولان حاضر در جلسه درخواست نمودند راهکاری بای تغییر این فضاها بیندیشند.

دکتر صابری معاون فرهنگی دانشجویی در پایان اشاره کرد: از دبیران کانون ها انتظار می رود، در برنامه ریزی های آتی خود دقت کنند تا بتوانند بدنه دانشگاه و دانشجویان را با اجرای برنامه های جذاب و متنوع ، جذب کانون ها و فعالیتهای فرهنگی نمایند.