تسهیلات آموزشی قانون جوانی جمعیت برای مادران دانشجو / اینفوگرافی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تسهیلات مرخصی یک نیمسال تحصیلی بدون احتساب در سنوات برای مادر باردار دانشجو ، مرخصی یا میهمان شدن مادران دانشجو دارای فرزند زیر ۲ سال حداکثر تا ۴ نیمسال بدون احتساب در سنوات ، آموزش غیر حضوری و مجازی مادران دانشجو دارای فرزند زیر ۳ سال طبق ماده ۲۶ و ۲۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، برای دانشجویان دارای فرزند در نظر گرفته شده است.