جدول برنامه حضور کارشناسان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

برنامه حضور  همکاران اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، به شرح ذیل اعلام می گردد.

دانشجویان گرامی می توانند بر اساس برنامه ارائه شده، جهت پیگیری درخواست های اداری و یا دریافت خدمات روانشناختی به کارشناسان این اداره مراجعه نمایند:

 

 

 

 

شماره تماسهای اضطراری24 ساعته اداره مشاوره (hot  line  )

آقای زینلی 09157158306

آقای بی نیاز 09157158307

خانم عشقی زاوه 09156202235

 

شماره تماس دفتر مشاوره کوی پردیس :38842413

آدرس دفتر مشاوره کوی پردیس: انتهای باهنر،خوابگاههای دانشجویی،جنب سلف سرویس

   

 ساعت حضور در دانشکده ها 8 صبح لغايت 1 بعد از ظهر مي باشد