دکتر محمد محمدی


دبیر شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه

معرفی شورای انضباطی

 


شورای انضباطی دانشجویان ، به عنوان نهادی حساس در مجموعه مدیریت دانشگاه ، موظف است که ضمن انجام مسئولیت خود در رسیدگی به تخطی دانشجویان از منش دانشجویی و اخلاق متعالی ، وظایف اساسی دانشگاه در راستای رشد استعدادهای دانشجویان و تقویت روحیه استقلال و اعتماد به نفس در آنان را مدنظر داشته و از هرگونه برخوردی که موجبات تحقیر و توهین دانشجو را فراهم می‌کند ، اجتناب ورزد. هر چند در مواردی ، تنبیه اجتناب ناپدیر است اما با تاکید به پرهیز از هرگونه تجسس و تفتیش، ضرورت دارد که این برخورد توام با حفظ آبرو و حیثیت اجتماعی دانشجو باشد، از اولین مراحل تذکر و ارشاد آغاز شده و زمینه اجتناب از تخلف و میل به اصلاح را در فرد خاطی و محیط ایجاد نماید .

کارشناس دبیرخانه


زینب رستمی


مدرك تحصيلي:
مهندسی فناوری و اطلاعات

شماره تماس :
38839794 -051و38823260 داخلی 323

آدرس الكترونيكي:
rostamiz2@mums.ac.ir


کارشناس حقوقی


آرزو حسین زاده 


مدرك تحصيلي:
دکتری تخصصی
(Ph.D) فقه و مبانی حقوق اسلامی    


شماره تماس :

38839794 -051و38823260 داخلی 325


آدرس الكترونيكي:

hosinzadehar3@mums.ac.ir


کارشناس خانم


الهام کفش کنان

مدرك تحصيلي:
کارشناس بهداشت عمومی

شماره تماس :
38839794 -051و38823260 داخلی 324

آدرس الكترونيكي:
 kafshkanane1@mums.ac.irتماس با ما

  آدرس: میدان آزادی – پردیس دانشگاه فردوسی-ساختمان مرکزی شماره 3 دانشگاه علوم پزشکی مشهد – طبقه اول

 شماره تماس : 38839794 -051و38823260 داخلی 323- 321-137 -324

 نمابر: 38839794 -051

  شماره پیامک :  30007273010023

 شماره پیام رسان :  09029064940