مجموعه آبی دانشگاه علوم پزشکی مشهدورزش دانشکده ها
با عنایت به اینکه ترویج ورزش و فعالیتهای حرکتی یکی از مهمترین رسالت های تربیت بدنی دانشگاه است، بررسی و نیاز سنجی ورزشی در دانشکده ها و برنامه ریزی در راستای توانمند سازی دانشجویان برای اجرای این برنامه ها مهمترین وظیفه این واحد محسوب می شود.
 در این میان ارتباط مستمر این واحد با معاون دانشجوئی فرهنگی ، مسئولین امور اداری و خدمات و نیز نمایندگان ورزشی دانشکده ها در راستای تسهیل اجرا و توسعه فعالیتهای ورزشی در دانشکده ها حائز اهمیت میباشد.
برگزاری تمرینات ورزشی و مسابقات دانشکده ای طبق برنامه های سالیانه تربیت بدنی با هماهنگی مسئول فوق برنامه همگانی خوابگاهها،فوق برنامه قهرمانی و تشکیل کمیته ورزش دانشکده ها متشکل از دانشجویان علاقه مند و بهره گرفتن از توانمندی های ایشان، از دیگر فعالیت های مهم این واحد بشمار می آید.
همچنین نیازسنجی توسعه و تجهیز اماکن ورزشی دانشکده ها با همکاری مسئولین در این واحد تنظیم و تدوین میگردد.
در این میان ارتباط با رسانه های مختلف و اطلاع رسانی مطلوب برنامه ها و انعکاس شایسته اخبار و فعالیتهای انجام شده در در مجموعه تربیت بدنی با هماهنگی روابط عمومی تربیت بدنی امری است مهم و در خور توجه که همواره در این واحد به آن پرداخته میشود.

صدور کارت

 • واحد صدور کارت عضویت در مجموعه آبی دانشگاه
 • این واحد که زیر نظر مستقیم مدیریت تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی مشهد میباشد، با صدور کارتهای مجموعه آبی شهید شادی فر ، زمینه را در جهت رفاه و بهره مندی بیشتر کارکنان و دانشجویان از امکانات این مجموعه ،فراهم میآورد.
 • کارت آبی(کارت کارمندی): این کارت مربوط به کارکنان (رسمی-پیمانی و قرار دادی- تبصره ای) میباشد که میتوانند از طریق سایت دانشگاه علوم پزشکی مشهد(mums.ac.ir) جهت ثبت نام خود ، همسرو فرزندانشان( فقط بستگان درجه 1) اقدام نمایند.
 • کارت بنفش( کارت نظام پزشکی) : این کارت مشمول کارمندانی است که داخل و خارج از دانشگاه علوم پزشکی مشهد در بخش خصوصی شاغل می باشند، که مینوانند با ارائه مدارک ذیل جهت صدور کارت استخر برای خود، همسر و فرزندانشان(فقط بستگان درجه 1) اقدام نمایند.
 • مدارک مورد نیاز ثبت نام کارت بنفش:
 1. نامه از نظام پزشکی
 2. یک قطعه عکس یااسکن از آن برای هر نفر
 3. فتوکپی از صفحات اول و دوم شناسنامه وکارت ملی متقاضیان
 • دانشجویان نیز می توانندبا ارائه کارت دانشجویی به مدیریت استخر جهت عضویت در مجموعه آبی اقدام نمایند.
 • دانشجویان متاهل و نیروهای طرحی نیزبا ارائه مدارک ذیل میتوانند جهت عضویت همسروفرزندانشان اقدام نمایند.
مدارک مورد نیاز ثبت نام دانشجویان متاهل:
 1. دانشجویان متاهل (نامه از اداره رفاه)
 2. نیروهای طرحی(ارائه حکم کارگزینی)
 3. یک قطعه عکس یااسکن از آن برای هر نفر
 4. فتوکپی از صفحات اول و دوم شناسنامه وکارت ملی متقاضیان
مسوول دبیرخانه و صدور کارت

  مرضیه باغبانی 


تلفن تماس: 05138828299