مدیریت تربیت بدنی


 مدیریت تربیت بدنی دانشگاه اهداف اصلی خود را در راستای تقویت روح پهلوانی و ایمان به خدا ، توسعه سلامت و تندرستی ، ایجاد نشاط و پویایی ، گسترش حس تعاون و همکاری و دوستی دربین دانشجویان و کارکنان بنا نهاده و برنامه های خود را بر این اساس دنبال میکند. 

فعالیت های مدیریت تربیت بدنی

مدیریت تربیت بدنی دانشگاه یکی از سه مدیریت اصلی مربوط به حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی است که درموارد ذیل فعالیت می نماید :
 
  1. فعالیتهای آموزشی در قالب ارائه واحدهای درسی تربیت بدنی برای دانشجویان و برگزاری کلاسهای آموزشی کد دار برای پرسنل دانشگاه
  2. فعالیتهای فوق برنامه در حیطه ورزشهای همگانی و برگزاری کلاسهای اوقات فراغت ورزشی برای دانشجویان و کارکنان و خانواده ایشان
  3. فعالیتهای فوق برنامه قهرمانی در قالب تشکیل تیمهای ورزشی دانشجویان و کارکنان برای شرکت در مسابقات مختلف داخلی ، استانی و کشوری از جمله مسابقات منطقه ای ، کشوری و المپیادهای ورزشی
  4. برگزاری مسابقات ورزشی مختلف در قالب مسابقات خوابگاهی ، دانشکده ای ، دانشگاهی ، جشنواره ها و مسابقات مناسبتی برای دانشجویان ، کارکنان و اعضاء هیات علمی
  5. پذیرش بیش از 48 هزار عضو از دانشجویان ، کارکنان ، اعضاء هیات علمی ، پزشکان و خانواده ایشان در  مجموعه آبی منحصر بفرد دانشگاه با امکاناتی از قبیل استخر اصلی بابعاد 50 در 21 متر مربع ، استخر و حوضچه کودکان ، سونای خشک و بخار ، جکوزی ، سایت بدنسازی و تریا

مسئول دفتر مدیر تربیت بدنی

مسئول دفتر مدیر با تشخیص اصول و مبانی و مفاهیم حوزه تربیت بدنی ، اداره امور دفتر مدیریت ، توانائی برقراری ارتباط با همکاران درون سازمان و مخاطبان بیرون  سازمانی ، رسیدگی و بایگانی اسناد و نامه ها، هماهنگی برنامه ها و فعالیتهای مدیر و همکاری در جهت برگزاری جلسات ، پاسخ گویی به تماس ها از طریق تلفن و فکس، همچنین مدیریت موثر زمان، برنامه ریزی و هماهنگی فعالیتها در حیطه کاری مدیریت تربیت بدنی را بر عهده دارد .

به روایتی دیگر ، مسئول دفتر ، سایه مدیر می باشد.


مسئول دفتر تربیت بدنی:  

مرضیه باغبان

     
BaghbaniM3@mums.ac.ir

معاون مدیریت تربیت بدنی

سید محسن آدینه فتح آبادی

 تلفن تماس : 38826400

آمار و ارزشیابی

  • داده های آماری یکی از مهمترین و موثر ترین اطلاعات جهت رصد فعایتهای یک سازمان بشمار می رود که می توان با بهره گیری از این اطلاعات عملکرد واحدهای مختلف سازمان را در دوره ای مشخص تجزیه و تحلیل کرد.
  • تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از این قاعده مستثنی نبوده و جهت تجزیه و تحلیل عملکرد این سازمان نیازمند داده های آماری دقیقی است که این مهم بر عهده واحد آمار میباشد.
  • گزارش عملکرد کلی فعالیتهای و ارائه آن به مدیریت تربیت بدنی و سایر ادارات و سازمانها ،همچنین تدوین شاخص های ارزشیابی و ترسیم جداول و نمودارهای آماری و مقایسه آن بر اساس شاخص های آماری تعریف شده، از جمله وظایف این واحد محسوب می شود.
  • بدیهی است جمع آوری و تحلیل شاخص های آماری در بهبود فعالیت های تربیت بدنی تاثیر مستقیم دارد. 

مسوول آمار و ثبت عملکردبرنامه عملیاتی

محبوبه اللهیاری 

تلفن تماس

38828299

داخلی 2297
دکتر محمدعلی سردار

سرپرست مدیریت تربیت بدنی

دکتر محمدعلی سردار 
 
سوابق علمی و اجرایی
سوابق مربیگری
 
مدارک و گواهینامه ها
لوح تقدیر
 
نشانی: انتهای بلوار باهنر، معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ساختمان تربیت بدنی
 
تلفن تماس: 38820053

فهرست اماکن ورزشی دانشگاه

پردیس دانشگاه
دانشکده ها
مجموعه ورزشي شهيد کاوياني
(پايگاه ورزشي دانشکده بهداشت(استاد غلامرضا صابر
زمين روباز دانشکده پرستاري و مامايي
زمين روباز دانشکده داروسازي
خوابگاه ها
سالن بدنسازي بوستان
سالن ورزشي بهارستان
سالن ورزشي بهارستان 4
زمين آسفالت خوابگاه بهارستان 1
زمين آسفالت خوابگاه بوستان

اعضای پرسنل مدیریت تربیت بدنی

مدیر
عباس چمنیان

38820053
hamaniana1@mums.ac.ir
معاون
سید محسن آدینه فتح آبادی

38826400
Adinem1@mums.ac.it
مسئول دفتر
مرضیه باغبانی

38820053
BaghbaniM3@mums.ac.ir
مدیر مجموعه آبی
هادی شرفی

38830207
Sharafih1@mums.ac.ir
مسئول فوق برنامه قهرمانی و همگانی پسران
محمد علی ابراهیم زاده

38828299 - داخلی 2291
Ebrahimzadehm1@mums.ac.ir
مسئول ورزش دانشکده ها و انجمن های ورزشی
اکرم وکیل زاده

38828299- داخلی 2348

Vakilzadeha1@mums.ac.ir
مسوول ورزش خوابگاهها دختران
محبوبه تقی نیا

38828299 - داخلی 2348
Taghiniam1@mums.ac.ir
مسئول آمار و ثبت برنامه عملیاتی
محبوبه اللهیاری

38828299 - داخلی 2297

Allahiarim1@mums.ac.ir
مسوول ورزش قهرمانی دختران
راضیه ایمانی راد

38828299 - داخلی 2285

imaniradr2@mums.ac.ir

مسئول آموزش تربیت بدنی
مریم پویانسب

38828299 - داخلی 2290

pouyanasab@mums.ac.ir

مسئول ورزش کارکنان
زهره اعلمی

38828299 - داخلی 2290

Alamiz1@mums.ac.ir