معرفی معاونان فرهنگی و دانشجویی از ابتدا تا کنون

دکتر محمدرضا صابری
 •  عضو هیات علمی گروه شیمی داروئی دانشکده داروسازی

   

  مهمترین مسئولیت های اجرایی

 • معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سالهای 1391 تا 1396

 • مدیریت فرهنگی دانشکده داروسازی مشهد در سالهای 1375تا1378،

 •  مدیر آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1384 تا 1391

 •  مسئول بسیج اساتید دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر فاطمه محرری
 •  دکترای تخصصی روانپزشکی و فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان

  تجربیات حرفه ای :
  روانپزشک درمانگاه و بخشهای بیمارستان ابن سینا مشهد از سال 1387 تا 1385
  رئیس بیمارستان ابن سینا مشهد از بهمن سال 1388 تا کنون

  تجربیات آموزشی :
  استادیار گروه روانپزشکی بیمارستان ابن سینا مشهد از سال 1387 تا کنون
  مدیر گروه روانپزشکی بیمارستان ابن سینا مشهد از آذر سال 1388 تا کنون
دكتر مهدي ابراهيمي
دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث-دانشیار
 
 
:مسئولیت های اجرائی
 
مديريت گروه معارف اسلامي دانشگاه علوم پزشکي مشهد از تاريخ 75/8/29 تا تیرماه 1396
 
معاونت دانشجويي ، فرهنگي دانشگاه علوم پزشکي مشهد از تاريخ 92/11/2 -(ادامه دارد)
 
مدير شوراي مناطق گروههاي معارف اسلامی از سال 76 تا86
دکتر ناصر سرگلزایی
دکترای تخصصی جراحي لثه و ايمپلنت - دانشيار
 
مسئولیت های اجرائی:
 
رئيس بخش پريو - دانشكده دندانپزشكي زاهدان (1380-1379)
معاون اداری مالی - دانشكده دندانپزشكي مشهد - (1386-1385)
معاون دانشجویی فرهنگی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد- (1386 - 1392)
دكتر مهدي ابراهيمي
دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث-دانشیار
 
مسئولیت های اجرائی
 
-مديريت گروه معارف اسلامي دانشگاه علوم پزشکي مشهد از تاريخ 75/8/29 تا تیر ماه  1396
 
معاونت دانشجويي ، فرهنگي دانشگاه علوم پزشکي مشهد از 84 تا 86
 
 86 مدير شوراي مناطق گروههاي معارف اسلامی از سال 76 تا
دكتر محمد رضا دارابی محبوب
دکترای تخصصی کلیه و مجاری ادراری-فلوشیب اندواورولوژی- استاد
 
مسئولیت های اجرائی:
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه به مدت 5 سال-(1379-1384)
 رئیس بخش اورولوژی بیمارستان امام رضا (ع) به مدت 11 سال
 رئیس بخش سنگ شکنی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد به مدت 6 سال
 رئیس بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان 1373 – 1371
دكتر رضا شفيعي نيك
دکترای تخصصی چشم پزشکی-دانشیار
 
 
مسئولیت های اجرائی:
 
مدیرآموزش دانشکده پزشکی ازسال 1366تا1368
 
مدیرگروه دپارتمان فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهدازسال 1374تا1379
 
معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه ازسال 1377تا1379
دكتراکبر درخشان
دکترای تخصصی چشم پزشکی- دانشیار
 
 
مسئولیت های اجرائی:
 
معاون امور آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
معاون امور آموزشی و پژوهشی دانشکده پزشکی
 
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ازسال 1376تا1377
دكتر علي صادقيان
 
دکترای تخصصی میکرب شناسی-استاد
 
 
مسئولیت های اجرائی:
 
عضوبخش پزشکی اجتماعی(1364-1359)
 
معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی مشهدازسال 1372تا1376
 
رییس بیمارستان قائم از87 تا 88
دکتر رضا الهی
دکترای تخصصی انگل شناسی-استاد
 
 
مسئولیت های اجرائی:
 
استادیار بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی مشهدازسال1369-1372
دكتر جبرائیل موفق
دکترای تخصصی داروسازی-استادیار
 
مسئولیت های اجرائی:
 
معاون دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، از1365 لغایت 1369
 
رئيس دانشکده علوم پيراپزشکي و بهداشت و سرپرست دوره هاي شبانه دانشگاه علوم
 
پزشکي مشهد از 77 تا 88
 
مدير گروه فارماسيوتيکس دانشکده داروسازي از سال 89 تا کنون