کلیپ / گزارشی از وضعیت خوابگاه متاهلی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به همت سرویس چند رسانه ای مفدا مشهد در این کلیپ گزارشی از پیگیری ها و اقدامات معاونت فرهنگی دانشجویی جهت احداث خوابگاه متاهلی برای دانشجویان متاهل دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارائه می شود.