مسئولیت دبیری شورای فرهنگی خوابگاه دختران و رسالت مادری/ کلیپ

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

خدیجه دل آزاد دانشجوی مقطع ph.d رشته بیوتکنولوژی پزشکی از نقش هایش به عنوان یک مادر دانشجو و دبیر شورای فرهنگی خوابگاه دختران سخن می گوید.