نقش نشانگرهای مواد غذایی در سلامت و پیش گیری از بیماریها قلبی عروقی وفشار خون/ کلیپ

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نشانگرهای تغذیه‌ای (چراغ راهنما تغذیه‌ای) اطلاعات مرتبط با محصول مصرفی را به سهولت در اختیار مصرف کننده قرار می‌گیرد.بر چسب‌های رنگی امکان انتخاب آگاهانه ماده غذایی را با توجه به محدودیت های احتمالی در انتخاب، در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهد که هدف اصلی از اجرای این طرح اصلاح الگوی مصرف در جامعه و ارتقا سطح سلامت جامعه است.