انجمن علمی دانشجویی پزشکی "پویش آگاهی رسانی و غربالگری فشارخون" را برگزار کرد/کلیپ

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

انجمن علمی دانشجویان پزشکی به مناسبت "روز جهانی فشار خون" از تاریخ ۲۸ لغایت ۳۰ اردیبهشت ماه پویشی را به نام "پویش تپش" با موضوع اطلاع رسانی و غربالگری در حیطه فشارخون در مجموعه پارک ملت و دارالشفا حرم مطهر رضوی برگزار کرد و سه هزار نفر در "پویش آگاهی رسانی و غربالگری فشارخون" شرکت کردند.