گزارش تصویری/ اردوی فرهنگی تفریحی اخلمد دختران دانشجو

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به همت کانون محیا و همکاری مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه اردوی فرهنگی تفریحی اخلمد دختران دانشجو روز پنج شنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۱ با حضور ۸۰ نفر از دانشجویان دختر برگزار شد.