مسابقه پرس سینه قدرتی در بین دانشجویان ساکن خوابگاه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

مسابقات پرس سینه مشهد

به مناسبت ایام الله خرداد ماه و گرامیداشت روز مقاومت و همچنین استفاده بهینه از اوقات فراغت دانشجویان خوابگاهی مدیریت تربیت بدنی دانشگاه ، یک دوره مسابقه پرس سینه قدرتی در بین دانشجویان ساکن خوابگاه در چهار وزن ۵۹، ۶۶ ،۷۴ ، ۸۳- و ۸۳+ برگزار گردید .

به گزارش مفدا مشهد، به مناسبت ایام الله خرداد ماه و گرامیداشت روز مقاومت و همچنین استفاده بهینه از اوقات فراغت دانشجویان خوابگاهی مدیریت تربیت بدنی دانشگاه ، یک دوره مسابقه پرس سینه قدرتی در بین دانشجویان ساکن خوابگاه در چهار وزن ۵۹، ۶۶ ،۷۴ ، ۸۳- و ۸۳+ برگزار گردید .

نتایج این مسابقات عبارتند از:

دسته منفی ۵۹ کیلو گرم

مقام اول حسن اتحاد پاک

مقام دوم وحید چوپانی

مقام سوم علی رضایی

دسته منفی ۶۶ کیلو گرم

مقام اول سجاد نودهی

مقام دوم : احسان حسینی

مقام سوم سید حسین حسینی

دسته منفی ۷۴ کیلو گرم

مقام اول قاسم وباطی

مقام دوم  امیر عبدالله رجبی پور

مقام سوم فرهاد مومن

دسته منفی ۸۳ کیلو گرم

مقام اول علی مکرمی

مقام دوم احمد رضا گنجعلی

مقام سوم منصور آریایی نژاد

دسته مثبت ۸۳ کیلو گرم

مقام کیوان محمدی

مقام دوم مهدی گلمکانی

مقام سوم علی برادران