مسابقه فریزبی دانشجویان پسر به مناسبت هفته خوابگاهها

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

فریزبی

مسابقات رشته مهیج فریزبی با حضور ۴۴ نفر از دانشجویان پسر در زمین چمن مجموعه ورزشی برگزار شد.

به گزارش مفدا مشهد، مسابقات رشته مهیج فریزبی با حضور ۴۴ نفر از دانشجویان پسر در زمین چمن مجموعه ورزشی برگزار شد.

محسن فتح آبادی معاون مدیر تربیت بدنی با اعلام این خبر گفت: این دوره از مسابقات در سه روز و زیر نظر هادی شرفی مربی فریزبی در زمین چمن پردیس دانشگاه برگزار شد و درپایان بعد از انجام ۴۸مسابقه،  کیارش جهازی دانشجوی دانشکده داروسازی مقام اول و علیرضا زهره وند دانشجوی دانشکده پزشکی مقام دوم و علیرضا عباسیان و ایدین محمدی دانشجویان دانشکده پزشکی مقام سوم مشترک را کسب نمودند.