خلاصه ای از فعالیت های خدمات عمومی حوزه:
››
فراهم آوردن تمهیدات اولیه و برگزاری جلسه مناقصه های مربوط به شرکت های خدماتی نظافتی –فنی –تاسیساتی –طبخ و توزیع غذا –فضای سبز حوزه معاونت دانشجویی
›› رسیدگی و پیگیری مشکلات واحدهای تابعه در خصوص نقض عملکردی شرکت های طرف قرارداد
›› نظارت بر ارائه گواهی های عملکرد شرکت های طرف قرارداد
›› سرویس دهی به همکاران محترم جهت امور اداری که در پیش دارند در ساعات اداری
›› تامین نیروی انسانی مورد نیاز کلیه واحدهای حوزه جهت مراسم ها و اعیاد مذهبی که از طرف حوزه معاونت دانشجویی برگزار می گردد.
›› جمع آوری لوازم اسقاطی از کلیه خوابگاهها و حوزه به انبار سوله و پیگیری جهت مزایده فروش
›› در اختیار گذاشتن نیروی خدماتی جهت انبارگردانی –مرکزی به سلف کوی پردیس –خوابگاهها پیگیری امور مربوطه به تعمیرات ساختمانی –مجموعه اداری –مشکلات تاسیساتی کلیه واحدها و خوابگاه ها


شرح وظایف مسئول خدمات عمومی حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی:
››
برنامه ریزی در جهت رفع نیازهای نقلیه سبک در کل حوزه از قبیل توزیع وسایط نقلیه بین واحدهای تابعه نظارت بر انجام خدمات پشتیبانی و تعمیراتی وسایل نقلیه سبک
›› نظارت بر عملکرد شرکتهای طرف قرارداد خدماتی و ایجاد پرونده های مناسب و مدون در این خصوص
›› نظارت بر کلیه امور ایمنی ساختمانها و اماکن بویژه انبارها
›› نظارت بر کلیه امور مربوط به خدمات حوزه و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی
›› نظارت بر تعیین محل کار نیروهای خدماتی و گواهی انجام کار آنان
›› نظارت بر انجام خدمات عمومی ساختمانها از قبیل ( تأمین روشنائی و سوخت ، تلفن ، آب ، برق ، سرما ، گرما و ... )

›› مراقبت بر حسن اجرای تعمیرات ساختمانها و تأمین لوازم ضروری
›› تأمین نیروهای خدماتی مورد نیاز واحدها بر اساس اولویتهای اعلام شده
›› انجام سایر امور محوله بر اساس ارجاع مقام مافوق .
›› مدنظر قرار گرفتن فرایند ارتفاء نیروهای شرکت در صورت عملکرد مطلوب و مثبت در طول زمان .


 
علیرضا کبودی - مسئول خدمات عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی

مسئول خدمات عمومي
عليرضا كبودي
تلفن مستقيم: 38820041
 تلفن كوي پرديس:  38828299
 داخلي 2245

تصاویری از فضای سبز کوی پردیس  

مساحت فضاي سبز کوي پرديس: حدود 7 هکتار

مساحت گلخانه ها: حدود 900 متر مربع

گونه هاي درختي: چنار، کاج، کاج نقره اي، سرو شيراز، سرو تهران، زبان گنجشگ، اقاقيا، توت
گونه هاي گل و بوته و درختچه: رز، هفت رنگ، ابريشم، استوقدوس، رزماري