سوابق رئيس اداره خوابگاهها:

  - سرپرست اداره خوابگاهها كارشناس آموزش از 95

 - دبيرنظام پيشنهادهاي دانشگاه از95-92

 -  ارزياب ارشد تعالي سازماني از92-89

 -  كارشناس آمارمعاونت بهداشتي از89-83


سوابق كارشناس امور اداري خوابگاهها

 - كارشناس امور دانشجويي در اداره خوابگاهها از اسفند95
- كارشناس شوراي فرهنگي در سال 95
- كارشناس انجمنهاي علمي در سال 95
- كارشناس خبري و رابط سايت دانشجويي و فرهنگي از سال 94 تا 95
- كارشناس مديريت دانشجويي و فرهنگي از 94 تا 95
- كارشناس اداره تغذيه از سال 80تا 94

سوابق مسئول خوابگاههاي خواهران

 - مسئول خوابگاههاي خواهران از سال 1392 تا کنون

-سرپرست خوابگاه

-کارشناس امور نظارتي واحد خواهران

- مددکار خوابگاههاي خواهران از سال 1382 تا 1384


معرفي اداره خوابگاهها

اداره خوابگاههاي دانشگاه علوم پزشكي مشهد با هدف فراهم سازي مكاني امن و آسوده جهت اقامت دانشجويان غيربومي ، سعي در ايجاد بستري مناسب در راستاي كمك به رشد تعالي همه جانبه دانشجويان در طول ايام تحصيل دارد.
 اين اداره زيرمجموعه مديريت دانشجوئي مي باشد كه به امور مربوط به اسكان دانشجويان غيربومي شاغل به تحصيل در شهر مشهد مي پردازد. مجموعه خوابگاههاي دانشگاه علوم پزشكي مشهد با 4 خوابگاه در بخش خواهرن و 2 خوابگاه در بخش برادران ، بعد از بررسي درخواستهاي خوابگاه از بين دانشجويان متقاضي ، با توجه به ظرفيتهاي موجود اقدام به اسكان واجدين شرايط مي نمايد.

سرپرستي خوابگاهها:

بخش سرپرستي خوابگاهها بصورت 24 ساعته فعال مي باشد . كارشناسان اداره خوابگاهها در هر خوابگاه پاسخگوي مراجعين و دانشجويان عزيزي مي باشند. همچنين امور مربوط به حضور و غياب ( در بخش خواهران ) كنترل ورود و خروج دانشجويان ، پذيرش ميهمن ، اسكان و جابجائي دانشجويان ، هماهنگي در اجراي برنامه هاي فوق العاده از جمله تشرف به حرم مطهر و ... در واحد سرپرستي خوابگاهها انجام مي پذيرد.


امكانات خوابگاهها

خوابگاهها داراي امكانات عمومي و امكانات اختصاصي داخل اتاقها مي باشد.

امكانات عمومي:خوابگاهها داراي سالن تلويزيون ، سالن مطالعه ، سايت كامپيوتر ،نمازخانه ، اتاق ورزش ، اتاق اطو و در هر طبقه سرويس بهداشتي و حمام مجزا مي باشد.

امكانات اتاقها: اتاقها مجهز به تخت ، تشك ، فرش ، يخچال ، ميز و صندلي بوده و تهيه ساير لوازم شخصي مورد نياز به عهده دانشجو مي باشد.


 
رئیس اداره خوابگاه ها

مريم نادرزاده گوارشكي 

 
مسئول خوابگاههاي خواهران
 
اعظم نسايي 
 

خوابگاه های آقایان 

بوستان 
گلستانخوابگاه های خواهران

بهارستان 1
بهارستان 2
بهارستان 3
بهارستان 4
 

مدارک لازم جهت صدور مجوز سکونت در خوابگاه بشرح ذیل می باشد:
1- تکمیل فرم درخواست خوابگاه و تائید آن توسط آموزش دانشکده
2- اخذ تعهد محضری و ارائه تعهد تکميل شده به امور دانشجویی دانشکده.
3- تکميل کلیه فرم های ثبت نام که در زیر آورده شده است.
4- دو قطعه عکس 3 *4
5- کپي شناسنامه از صفحه اول جهت کليه دانشجويان و کپي شناسنامه از تمام صفحات  همسر و دانشجویی متاهل و کپی دو صفحه اول عقد نامه .
6- کپي از برگ انتخاب واحد.
7- ارائه مدارک فوق به اداره خوابگاها جهت صدور معرفی نامه سکونت در خوابگاه
8- ضمنا یاد آوری می گردد طبق آئین نامه اسکان، تامین وسایل شخصی شامل پتو ، ملحفه و بالش بر عهده دانشجو می باشد.


فرم های ثبت نام ویژه دختران

فرم های ثبت نام مشترک دختران و پسران

 تعهد نامه حجاب و رعايت شئونات اسلامي
رضایت نامه

 فرم پرسشنامه مخصوص افراد مجاز به ملاقات بادانشجو مختص خواهران تعهد نامه اقامت در خوابگاه های دانشجویی 
 فرم درخواست خوابگاه دانشجویان غیربومی شاغل به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی 
 تعهدنامه مخصوص بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق رفاهاطلاعیه های اداره خوابگاه ها - شماره های 1 تا 5

اطلاعیه ثبت نام دانشجویان

اداره خوابگاهها:

سرپرست اداره خوابگاهها - مریم نادرزاده گوارشکی 38820050 داخلی  2382

 


مسئول خوابگاه های خواهران


 اعظم نسائی

Nesaeea1[at]mums.ac.ir  تلفن:38828299 داخلی 2383  


امين اموال – آقاي احمدي فر- 38828299-2383                    مسئول انبار- آقاي محمدزاده- 38828299-2383

امور دفتري – 38828299-2389


خوابگاههاي خواهران:

بهارستان انقلاب 1- 38828299- 2253                                 بهارستان انقلاب 2- 38828299-2257

بهارستان انقلاب 3- 38828299-2259                                  بهارسان انقلاب 4- 38828299-2327


خوابگاههاي برادران:

بوستان انقلاب- 38828299- 2220                                       گلستان انقلاب- 38828299-2235