وظایف:

    1- تنظیم برنامه ملاقاتها ، جلسات و کمیسیونها و مطلع ساختن مقامات یا افرادشرکت کننده در جلسه.
 
    2- ابلاغ دستورات صادره مدیریت محترم به اشخاص ذیربط و واحدهای تابعه برحسب خط مشی تعیین شده و پیگیری آنها.
 
    3- دریافت نامه ها ، اوراق و سایر مکاتبات رسیده و ثبت و انجام اقدامات لازم درخصوص ارجاع نگهداری و بایگانی آنها .
 
    4- تهیه پیش نویس برخی نامه ها و گزارشات .
 
  5- راهنمایی و پاسخگویی مراجعین و فراهم آوردن امکانات انجام درخواستهای متقاضیان و مراجعه کنندگانی که تقاضای آنان بدون ملاقات با مقام ذیربط امکانپذیراست .
 
    6- گزارش مطالب و وقایع روزانه به مدیریت محترم .  

مسئول دفتر مدیریت دانشجویی :

حسین رعایی

تلفن: 38823258

  داخلی 410

فاکس: 


پست الکترونیک:

Raaeeh2[at]mums.ac.ir

 

 
 
 


 


 

مدیر امور دانشجویی :

دکتر امیر رضا صالح مقدم SalehmoghaddamAR [at]mums.ac.ir   

تلفن: 38823258 داخلی 410

سوابق علمی، پژوهشی  

 

 

این مدیریت در رابطه با رسیدگی و پیگیری امور دانشجویان از سه زیر مجموعه تشکیل شده است:


1- اداره خوابگاه ها :
  پيگيری اسكان دانشجويان عزيزبه عهده این اداره می باشد. مجموعه خوابگاههاي دانشگاه علوم پزشکي شامل سه خوابگاه مجزا به نام هاي بهارستان 1 و2و 3 جهت خواهران و دو خوابگاه گلستان و بوستان جهت برادران در وکيل آباد2- انتهاي باهنر – مجموعه پرديس علوم پزشکي قراردارد. دانشجويان عزيز مي توانند با مراجعه به سايت و يا آموزش دانشکده فرم درخواست خوابگاه رادريافت و پس از تکميل و تاييد فرم توسط امور دانشجوئي دانشکده به اداره خوابگاهها ، آدرس مورد نظر مراجعه و امور مربوط به اسکان و تعيين اتاق را انجام دهند. مسئله اياب و ذهاب دانشجويان نيز توسط واحد نقليه دانشجويي انجام مي شود كه طبق برنامه از 7 صبح الي 9 شب در مسيرهاي دانشكده ها و خوابگاهها سرويس براي دانشجويان عزيز وجود دارد.
 
2- اداره تغذيه :
اداره تغذيه وظيفه تهيه شام و نهار دانشجويان عزيز در طي سال تحصيلي به استثناء تعطيلات رسمي را به عهده دارد و در 2 سالن غذاخوري يكي واقع در كوي پرديس و دیگری خيابان دانشگاه ، به دانشجويان ارائه سرویس مي كند . دانشجويان جهت استفاده از سيستم رزرو غذا ، ابتدا با مراجعه به اداره تغذيه اثر انگشت خود را ثبت نموده ، پس از شارژ کارت از طريق شبکه شتاب بانکي ، وعده هاي غذايي خود را بصورت اينترنتي رزرو مينمايند . لازم به ذکر است دريافت غذا با کارت دانشجويي و نيز با اثر انگشت امکان پذير است

3- اداره رفاه و تعاون :
 اين اداره پيگيري وامهاي دانشجويي را به عهده دارد كه شامل
 1 – وام تحصيلي
 2- وام وديعه مسكن
 3- وام ازدواج
 4- وام شهريه دوره شبانه و ... مي باشند
 كه دانشجويان مي توانند با مراجعه به اداره رفاه از كيفيت انها اطلاع پيدا كنند .

سایر واحدهای زیر مجموعه مدیریت امور دانشجویی عبارتند از:
امور اداری، مخابرات، خدمات عمومی، واحد نقلیه


 معاون مدیر امور دانشجویی :

                                                                                       دکتر حمید رضا رحیمیRahimihr[at]mums.ac.ir   

                                                                              تلفن: 38823258 داخلی 410                                                                              سوابق علمی، پژوهشی