دفتر معاونت دانشجوئی فرهنگی

منتشر شده در 05 ارديبهشت 1395
بازدید: 795

رئیس دفتر

وظایف :

- انجام هماهنگي‌هاي لازم با كليه معاونت‌ها و واحدهاي زيرمجموعه

- برنامه‌ريزي و برگزاري جلسات ، همايش‌ها و گردهمايي‌ها

- برنامه ريزي تقويم کاري روزانه معاون محترم

- هماهنگي در امور جاري دفتر

 
رئیس دفتر :
امیر احسان اسماعیل زاده
 
 
آدرس دفتر:
خیابان دانشگاه ، جنب سینما هویزه ،
ساختمان قریشی ، طبقه دوم ،
دفتر معاونت دانشجویی ، فرهنگی .
تلفن : 38430734
 
پست الکترونیک:
EsmaeilzadehAE1[at]mums.ac.ir

مسئول دفتر

وظایف :
 
- مطلع ساختن مقامات یا افرادشرکت کننده درملاقاتها ، جلسات و کمیسیونها

- دریافت نامه ها ، اوراق و سایر مکاتبات رسیده و ثبت و انجام اقدامات لازم در خصوص ارجاع نگهداری و بایگانی آنها .
 
- تهیه پیش نویس برخی نامه ها و گزارشات .
 
- راهنمایی و پاسخگویی مراجعین و فراهم آوردن امکانات انجام درخواستهای متقاضیان و مراجعه کنندگانی که تقاضای آنان بدون ملاقات با مقام ذیربط امکانپذیراست .
 
مسئول دفتر :
تکتم خبیری
 
 
آدرس دفتر:
خیابان دانشگاه ، جنب سینما هویزه ،
ساختمان قریشی ، طبقه دوم ،
دفتر معاونت دانشجویی ، فرهنگی .
تلفن : 38430734
 
پست الکترونیک:
Khabirint1[at]mums.ac.ir