تاریخ ایجاد در 01 مرداد 1395 منتشر شده در 01 مرداد 1396
بازدید: 180
 

مصـاحبه با آقای صالح مقدم مدیر دانشجویی

با توجه به حجم بالای کار

چند گروه پیمانکار بصورت همزمان

و در دو شیفت مشغول کار هستند