همایش خانواده و دانشگاه ، دانشجویان ورودی جدید - تالار ابن سینا - 11 مهر 1396 - به روایت تصویر