بازديد رئيس دانشگاه از مراحل بازسازي سلف و خوابگاههاي پرديس

منتشر شده در 06 شهریور 1396
بازدید: 270

 

به گزارش روابط عمومي حوزه معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه علوم پزشکي مشهد، دکتر مهرابي رئيس دانشگاه علوم پزشکي مشهد، صبح روز دوشنبه 6 شهريور ماه سال جاري، از مراحل بازسازي سالن غذاخوري و همچنين خوابگاههاي دانشجويي پرديس بازديد کرد.

در اين بازديد، رييس دانشگاه، صالح مقدم مدير دانشجويي و دکتر شاکري مدير فرهنگي دانشگاه ، از نزديک در جريان روند کار ، مراحل پيشرفت و اقدامات انجام شده در پروژه تعميرات و بهسازي اين ابنيه قرار گرفتند.

گفتني است تعويض سنگ فرش کف آشپزخانه، تغيير سيستم فاضلاب ، افزايش فضاي اتاق کار گوشت و ارتقاء  سيستم اطفاء حريق در سالن غذاخوري پرديس همچنين بهسازي سيستم فاضلاب و لوله کشي شوفاژها در خوابگاه دانشجويي بهارستان يک ،جزو پروژه هاي عمراني در دست اقدام است که از مرداد ماه آغاز و تا قبل از شروع سال تحصيلي جديد به اتمام خواهد رسيد.