اردوی فرهنگی تفریحی به مقصد شهرستان تاریخی، فرهنگی نیشابور

منتشر شده در 30 مرداد 1396
بازدید: 185

 

 به گزارش کارشناس خبری معاونت دانشجویی فرهنگی چهارمین اردوی فرهنگی تفریحی دانشجویان ، به مقصد شهر تاریخی- فرهنگی نیشابور برگزار گردید.

 این اردو توسط اداره فوق برنامه دانشجویان با همکاری مدیریت فرهنگی به قصد آشنایی با مفاخر ملی و مذهبی و معرفی اماکن تاریخی برنامه ریزی و اجرا شد.

شایان ذکر است در این اردو از مقبره خیام و عطارنیشابوری و کمال الملک و همچنین از شهر تاریخی شادیاخ که بخشی از بقایای شهر کهن نیشابور در این محل نهفته‌است و مرکز سلسله طاهریان و سلجوقیان بوده است،  بازدید به عمل آمد.