برگزاری سومین اردوی تابستانه دفتر مدیریت فرهنگی کوی پردیس برگزار شد

منتشر شده در 24 مرداد 1396
بازدید: 176

 

به گزارش کارشناس خبری حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی مورخ 22/04/96  به منظور استفاده مطلوب و جهت مند از اوقات فراغت دانشجویان خوابگاهی و غیر ایرانی که در سه ماه تابستان، اوقات خود را در خوابگاه می گذارند و نیز آشنا کردن دانشجویان غیر ایرانی با پتانسیل فرهنگی و اجتماعی شهر مشهد، اردوهای تفریحی، فرهنگی برنامه ریزی شده است. در این برنامه دانشجویان عازم  موج هاي خروشان شدند،  اين برنامه ي تفريحي که در اواسط تابستان برگزار شد، شور و نشاط جمعي براي دانشجويان به همراه داشت.