برگزاری اولین اردوی تابستانه دفتر مدیریت فرهنگی کوی پردیس

منتشر شده در 08 مرداد 1396
بازدید: 375

 

به گزارش کارشناس خبری حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی، اولین اردوی تابستانه دفتر مدیریت فرهنگی کوی پردیس برگزار شد.

 این اردو ی تفریحی به مقصد چالیدره ، مورخ 96/05/07 ، ساعت 16 الی 20 که با استقبال خوب دانشجویان همراه شده بود، برگزار شد .

این اردوها به منظور استفاده مطلوب و جهت مند از اوقات فراغت دانشجویان خوابگاهی و غیر ایرانی که در سه ماه تابستان، اوقات خود را در خوابگاه می گذارند و نیز  آشنا کردن دانشجویان غیر ایرانی با پتانسیل فرهنگی و اجتماعی شهر مشهد، اردوهای تفریحی، فرهنگی برنامه ریزی شده است.