برگزاري اردوي جهادي يک روزه ستاد اردوهاي جهادي دانشگاه

منتشر شده در 07 مرداد 1396
بازدید: 427

 

به گزارش کارشناس خبري حوزه معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه علوم پزشکي مشهد، اردوي جهادي يک روزه در روستاي سیاسک و اسلام آباد از مناطق حاشیه شهر مشهد برگزار شد.

در اين اردوي جهادي که با حضور 51 نفر از جهادگران دانشگاه در روز جمعه 6 مرداد ماه برگزار گرديد، 250 نفر بزرگسال و 170 نفر کودک به عنوان جامعه هدف، مراجعه نمودند.

فعاليت هاي جهادگران در خصوص بينايي سنجي کودکان و بزرگسالان، معاينه و مشاوره مامايي، بررسي شاخص هاي سلامتي جامعه هدف ، غربالگري ديابت، معاينه و چکاپ عمومي توسط پزشک، آموزش امداد و کمک هاي اوليه، برپايي غرفه کودک و ايستگاه بازرسي و نقاشي به همراه اهداي هدايا، آموزش نحوه صحيح مسواک زدن بصورت عملي با اهدا، مسواک و خمير دندان بود .

شايان ذکر است ستاد برگزاري اردوهاي جهادي در سطح معاونت های دانشگاه و برای اولین بار مطابق دستور معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تشکیل گردید و تابستان امسال نيز در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 3 اردوی جهادی یک روزه ديگر و یک اردوی جهادی 10 روزه به همت مدیریت فرهنگی دانشگاه و بسیج دانشجویی برگزار خواهد شد.