تجلیل از دبیر شورای انضباطی دانشجویان

تاریخ ایجاد در 07 خرداد 1396 منتشر شده در 07 خرداد 1396
بازدید: 371


تجلیل از دبیر شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه در همایش دبیران شوراهای انضباطی دانشجویان‌

دانشگاههای علوم پزشکی‌ سراسر کشور-  خردادماه 96

 

 شورای مرکزی انضباطی دانشجویان برای ششمین سال متوالی نسبت به ارزیابی و رتبه بندی عملکرد شوراهای انضباطی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی‌ سراسر کشور حسب شاخصهای تعیین شده اقدام نموده و شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه با کسب 757 امتیاز حائز رتبه برتر در گروه دانشگاههای هم طراز گردید.