جهش چشمگیر شورای انضباطی دانشجویان علوم پزشکی مشهد در رتبه‌بندی شوراهای انضباطی دانشگاههای علوم پزشکی کل کشور

تاریخ ایجاد در 17 خرداد 1395 منتشر شده در 17 خرداد 1395
بازدید: 616


 

جهش چشمگیر شورای انضباطی دانشجویان دررتبه‌بندی

شوراهای انضباطی دانشگاههای علوم پزشکی کل کشور

 

 عملکرد کلیه شوراهای انضباطی دانشگاههای زیر مجموعه وزارت بهداشت همه ساله   

ازسوی شورای مرکزی در وزارت بهداشت ارزیابی ورتبه‌بندی شوراها انجام می‌شود.   

در آخرین رتبه‌بندی انجام شده در سال 94 شورای انضباطی دانشگاه علوم پزشکی

مشهد از رتبه متوسط به رتبه بسیارخوب ارتقاء یافته است.  

رتبه‌بندی شورای انضباطی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در 3 سال گذشته به نحو

ذیل بوده است .  

 

ردیف

سال

امتیاز کسب شده از کل امتیاز( 1000 )

رتبه در بین شوراهای انضباطی سراسر کشور

1

1394

905/5

10

2

1393

 584/5

33

3

1392

 640

21