برگزاري کارگاه تربيت مدرس مهارتهاي زندگي

تاریخ ایجاد در 01 شهریور 1396 منتشر شده در 01 شهریور 1396
بازدید: 150

اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکي مشهد با هدف ارتقاء دانش روانشناسان و مشاوران ادارات مشاوره قطب 9 کشوري اقدام به برگزاري  دوره

کددار «کارگاه تربيت مدرس مهارتهاي زندگي» نموده است

در اين کارگاه دو روزه که در  تاريخ هاي يکم و دوم شهريور ماه جاري در خانه فرهنگ کوي پرديس دانشگاه در حال برگزاري است.32 نفر از

کارشناسان دانشگاههاي قطب 9 کشوري حضور دارند و با روشهاي تدريس مهارتهاي زندگي توسط سرکارخانم حافظ آشنا مي شوند.