ضوابط ثبت نام کلاس های عمومی ، خصوصی و نیمه خصوصی مجموعه آبی شهید شادیفر

منتشر شده در 25 تیر 1394
بازدید: 2106


 

 

 

جدول هزینه ثبت نام کلاس های خصوصی و نیمه خصوصی مجموعه آبی شهید  شادیفر

نوع عضویت

کلاس یک نفره

کلاس دو نفره

کلاس سه نفره

کلاس چهار نفره

کلاس پنج نفره

هر نفردانشجو و یا کارمند ( کارت آبی)

7.000.000  ریال

3.750.000 ریال

2.665.000 ریال

2.125.000 ریال

1.800.000 ریال

هر نفر کارت بنفش و یا فرد آزاد

10.750.000 ریال

5.625.000 ریال

3.915.000 ریال

3.062.500 ریال

2.550.000 ریال

 

 

 

 

 

 

تذکر1 : تعدا جلسات کل دوره های آموزشی 10 جلسه می باشد.

تذکر2 : هزینه هر نفر به تعرفه خود فرد و تعداد افراد شرکت کننده در کلاس بستگی دارد.

توجه: لطفا قبل از ثبت نام حتما ضوابط کلاس های خصوصی و نیمه خصوصی مجموعه آبی شهید  شادیفر   را کامل و با دقت مطالعه فرمایید.

 

 

ضوابط ثبت نام کلاس های خصوصی و نیمه خصوصی مجموعه آبی شهید شادیفر


1) کلیه فراگیران ملزم به رعایت قوانین و مقررات انضباطی مجموعه آبی شادیفر می باشند.

2) دوره آموزشی شامل 10 جلسه، و مدت زمان هرجلسه یک و نیم ساعت می باشد.

3) در صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد متقاضیان هر کلاس، وجه ثبت نام فقط با درخواست کتبی فرد ثبت نام کننده به شارژ کارت ایشان و یا فرد دیگر منتقل می شود.

4) پس از حضور در جلسه اول کلاس، وجه ثبت نام مسترد نخواهد شد.

5) در صورت عدم شرکت در کلاس و یا انصراف از کلاس ، فقط تا یک ماه پس از تشکیل کلاس، وجه ثبت نام با درخواست کتبی متقاضی به شارژ کارت وی منتقل خواهد شد و پس از آن مدیریت مجموعه هیچگونه مسئولیتی در این قبال نخواهد داشت. ضمنا برای فراگیران آزاد امکان استرداد وجه ثبت نام وجود ندارد.

6) در صورت آموزش و پرداخت وجه خارج از فرآیند مشخص شده در مجموعه آبی، مدیریت این مجموعه هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت و از ثبت نام مجدد فرد متخلف جلوگیری به عمل خواهد آمد.

7) استفاده از کلاه (جهت بانوان) و مایو مخصوص شنای یک تکه الزامی است.

8) حداکثر مدت جهت گذراندن دوره آموزشی (10 جلسه) دو ماه می باشد و پس از آن از ادامه کلاس ممانعت بعمل می آید (جهت افزایش بازدهی، سه جلسه آموزش در هفته توصیه می شود) .

9) فراگیران ملزم به شرکت در کلاس طبق هماهنگی با مربی مربوطه می باشند و عدم حضور در کلاس، به منزله استفاده از آن جلسه می باشد.

10) در هر جلسه ارائه کارت عضویت کلاس خصوصی به پذیرش در هنگام ورود الزامی است.

11) فراگیران پس از پایان ساعت کلاس (1.5 ساعت) ملزم به ترک مجموعه هستند، در غیر این صورت از کل ساعات آموزش آنان کسر خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

شرایط کلاس های عمومی مجموعه آبی شهید شادیفر

 

نوع عضویت

تعداد

 جلسات

تعداد

 نفرات کلاس

مبلغ

 ثبت نام

توضیحات

دانشجو

10

20-15 نفر

200/000

ریال

در هرجلسه هزینه آب از شارژ کارت عضویت متقاضی کسر می شود.

کارمند ( کارت آبی)

10

20-15 نفر

250/000

ریال

در هرجلسه هزینه آب از شارژ کارت عضویت متقاضی کسر می شود.

 

 

 

 

ضوابط ثبت نام:

1) کلاس های عمومی فقط مخصوص دانشجویان و دارندگان کارت عضویت آبی رنگ می باشد.

2) در صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد متقاضیان هر کلاس و یا انصراف فراگیر از کلاس مربوطه قبل از تشکیل کلاس، وجه ثبت نام فقط با درخواست  کتبی فرد ثبت نام کننده به شارژ کارت ایشان منتقل می شود.

3) پس از حضور در جلسه اول کلاس، وجه ثبت نام مسترد نخواهد شد.

4) در صورت عدم شرکت در کلاس، فقط تا یک ماه پس از تشکیل کلاس، وجه ثبت نام با درخواست کتبی متقاضی به شارژ کارت وی منتقل خواهد شد و پس از آن مدیریت مجموعه هیچگونه مسئولیتی در این قبال نخواهد داشت.

5) کلیه فراگیران ملزم به رعایت مقررات انضباطی مجموعه آبی شادیفر می باشند.


 

آدرس: وکیل آباد 2 - انتهای بلوار با هنر ( باهنر 10) -  پردیس دانشگاه علوم پزشکی - مجموعه ورزشی مدیریت تربیت بدنی دانشگاه
شماره تماس : 38828299 - داخلی 2345 و  2297


ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد