اطلاعیه شماره 11 شوراهای صنفی دانشجویان

منتشر شده در 27 ارديبهشت 1394
بازدید: 924

اطلاعیه مهم شماره 11

به لطف الهی و با همکاری و مشارکت فعال دانشجویان محترم دانشگاه نتایج اولیه انتخابات شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه به شرح زیر اعلام می شود. بدیهی است بعد از تائید انتخابات دوره دوم توسط هیأت نظارت بر انتخابات، مراحل انتخاب دبیران شوراها، تشکیل شورای مرکزی و انتخابات دبیر شورای مرکزی صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار خواهد شد .

کمیته اجرایی انتخابات
 

 

بسمه تعالي

اطلاعات و آمار دانشجويان منتخب شوراي صنفي دانشگاه علوم پزشكی مشهد                                                                                                                                                                                                                                                                         فرم شماره 1

رديف

واحد دانشگاهي

نام شورا

نام اعضا

نام خانوادگي اعضا

نوع عضويت

رشته تحصيلي

مقطع تحصيلي

شماره دانشجويي

ايميل

 

دبير

اصلي

علي البدل

1

خوابگاههاي دخترانه

شورای صنفی خوابگاه های دخترانه

مهسا

کاکاوندی

 

 

پزشکی

دکتری حرفه ای

9111050216

 

 

فاطمه

برومند

 

 

پزشکی

دکتری حرفه ای

9111050155

 

 

سحر

شهیدی

 

 

داروسازی

دکتری حرفه ای

911305024

 

 

سمیرا

نوابی نژاد

 

 

داروسازی

دکتری حرفه ای

9113050059

 

 

عطیه

عیدی زاده

 

 

داروسازی

دکتری حرفه ای

9113050022

 

 

جمیله

جهان تاب

 

 

پزشکی

دکتری حرفه ای

9011051829

 

 

فهیمه

دهقان

 

 

هوشبری

کارشناس

9215020279

 

 

ریحانه

ده مرده

 

 

علوم آزمایشگاهی

کارشناس

9214020049

 

 

بهاره

عزیزی

 

 

بهداشت محیط

کارشناس

9219020030

 

 

جمع تعداد اعضا

9

 

2

خوابگاه هاي پسرانه

شورای صنفی خوابگاه های پسرانه

محسن

صابری

 

 

پزشکی

دکتری حرفه ای

9011051839

 

 

علی

عرب پور

 

 

هوشبری

کارشناس

9215020240

 

 

امیرمحمد

تاجیک

 

داروسازی

دکتری حرفه ای

9213050036

 

 

علی

فرح بخش

 

پزشکی

دکتری حرفه ای

9111050011

 

 

حمید

رنجبر

 

اتاق عمل

کارشناس

9115020014

 

 

ابوالفضل

عابدینی

 

دندانپزشکی

دکتری حرفه ای

9012051966

 

 

مجتبی

محمدیان

 

پزشکی

دکتری حرفه ای

9011051306

 

 

مهرداد

پیغام زاده

 

 

پرستاری

کارشناس

9315020163

 

 

مهران

فرهادی

 

 

دندانپزشکی

دکتری حرفه ای

9312050039

 

 

جمع تعداد اعضا

9

 

بسمه تعالي

 

اطلاعات و آمار دانشجويان منتخب شوراي صنفي دانشگاه علوم پزشكي مشهد                                                                                                                                                                                                                                                                         فرم شماره 1

 

رديف

واحد دانشگاهي

نام شورا

نام اعضا

نام خانوادگي اعضا

نوع عضويت

رشته تحصيلي

مقطع تحصيلي

شماره دانشجويي

ايميل

 

دبیر

اصلی

علی البدل

3

دانشكده پزشکی

شورای صنفی دانشکده پزشکی

حسین

محدث اردبیلی

 

 

پزشکی

دکتری حرفه ای

8911050092

 

 

مرتضی

ناصری

 

 

پزشکی

دکتری حرفه ای

9211050095

 

 

علی

صدر

 

 

پزشکی

دکتری حرفه ای

9211050143

 

 

اردلان

میرفندرسکی

 

 

پزشکی

دکتری حرفه ای

9111050192

 

 

موژان

اشرفی

 

 

پزشکی

دکتری حرفه ای

9111050095

 

 

حانیه

عابدی

 

 

پزشکی

دکتری حرفه ای

9211050028

 

 

مریم

شکاری

 

 

پزشکی

دکتری حرفه ای

9211050049

 

 

کوثر

شعبانی

 

 

پزشکی

دکتری حرفه ای

9211050189

 

 

مهدی

حقانی

 

 

پزشکی

دکتری حرفه ای

9011051698

 

 

جمع تعداد اعضا

9

4

دانشكده دندانپزشکی

شورای صنفی دانشکده دندانپزشکی

یاسین

ستایش

 

 

دندانپزشکی

دکتری حرفه ای

8912050036

 

 

عیسی

دولتیان شیروان

 

 

دندانپزشکی

دکتری حرفه ای

8912050039

 

 

رضا

ایزدجو

 

 

دندانپزشکی

دکتری حرفه ای

9112050028

 

 

مصطفی

ایزدجو

 

 

دندانپزشکی

دکتری حرفه ای

9212050027

 

 

امیررضا

مشرقی

 

 

دندانپزشکی

دکتری حرفه ای

8912050039

 

 

نوید

رحمانی

 

 

دندانپزشکی

دکتری حرفه ای

9112050010

 

 

علی

مشکوری

 

 

دندانپزشکی

دکتری حرفه ای

9312050030

 

 

نیلوفر

ساغروانیان

 

 

دندانپزشکی

دکتری حرفه ای

9215050134

 

 

زهرا

بیش بین

 

 

دندانپزشکی

دکتری حرفه ای

9215050111

 

 

جمع تعداد اعضا

9

                                 

بسمه تعالي

 

اطلاعات و آمار دانشجويان منتخب شوراي صنفي دانشگاه علوم پزشكي مشهد                                                                                                                                                                                                                                                                         فرم شماره 1

 

رديف

واحد دانشگاهي

نام شورا

نام اعضا

نام خانوادگي اعضا

نوع عضويت

رشته تحصيلي

مقطع تحصيلي

شماره دانشجويي

ايميل

 

 

دبیر

اصلی

علی البدل

 

5

دانشكده پیراپزشکی

شورای صنفی دانشکده پیراپزشکی

محمدصادق

ابراهیم زاده

 

 

فیزیوتراپی

کارشناسی

9314020018

 

 

سمیه

امین

 

 

گفتاردرمانی

کارشناسی

9214020061

 

 

علی

نوبری امین

 

 

رادیولوژی

کارشناسی

9314020005

 

 

شادی

قدمیاری

 

 

علوم آزمایشگاهی

کارشناسی

9114020100

 

 

عماد

شکری

 

 

گفتاردرمانی

کارشناسی

9314020044

 

 

مهتاب

قائدی بارده

 

 

علوم آزمایشگاهی

کارشناسی

9214020153

 

 

پوریا

میدانی

 

 

علوم آزمایشگاهی

کارشناسی

9314020091

 

 

مریم

مهدی فر

 

 

علوم آزمایشگاهی

کارشناسی

9114020116

 

 

محمد

ابولیسانی

 

 

علوم آزمایشگاهی

کارشناسی

9314020102

 

 

جمع تعداد اعضا

9

 

6

دانشكده داروسازی

شورای صنفی دانشکده داروسازی

سحر

کوهستانی

 

 

داروسازی

دکتری حرفه ای

8813050261

 

 

علیرضا

توکلی

 

 

داروسازی

دکتری حرفه ای

8913050021

 

 

میترا

ممکن

 

 

داروسازی

دکتری حرفه ای

9113050047

 

 

فاطمه سادات

حیدری

 

 

داروسازی

دکتری حرفه ای

9313050020

 

 

سجاد

انوری

 

 

داروسازی

دکتری حرفه ای

9013051671

 

 

هومن

حاتمی

 

 

داروسازی

دکتری حرفه ای

9113050051

 

 

علی

پزشکیان

 

 

داروسازی

دکتری حرفه ای

9113050051

 

 

رامین

ملائی

 

 

داروسازی

دکتری حرفه ای

9113050055

 

 

 

 

 

 

داروسازی

دکتری حرفه ای

9113050073

 

 

جمع تعداد اعضا

9

 

                                 

بسمه تعالي

 

اطلاعات و آمار دانشجويان منتخب شوراي صنفي دانشگاه علوم پزشكي مشهد                                                                                                                                                                                                                                                                         فرم شماره 1

 

رديف

واحد دانشگاهي

نام شورا

نام اعضا

نام خانوادگي اعضا

نوع عضويت

رشته تحصيلي

مقطع تحصيلي

شماره دانشجويي

ايميل

 

 

دبیر

اصلی

علی البدل

 

7

دانشكده پرستاری و مامایی

شورای صنفی دانشکده پرستاری و مامایی

رضا

فرزانه

 

 

پرستاری

کارشناسی

9215020244

 

 

سیدمحمد

حسینی

 

 

پرستاری

کارشناسی

9115020171

 

 

علیرضا

دهقان

 

 

پرستاری

کارشناسی

9315020165

 

 

علی

خیرآبادی

 

 

پرستاری

کارشناسی

9315020036

 

 

محمد

حاج زاده

 

 

پرستاری

کارشناسی

9215020380

 

 

سجاد

محمدزاده

 

 

پرستاری

کارشناسی

9115020184

 

 

سجاد

تکمیلی

 

 

پرستاری

کارشناسی

9115020142

 

 

محمدجواد

رشیدی

 

 

اتاق عمل

کارشناسی

9115020188

 

 

رضا

فرهادی

 

 

پرستاری

کارشناسی

9315020037

 

 

جمع تعداد اعضا

 

 

8

دانشكده بهداشت

شورای صنفی دانشکده بهداشت

محمد

شمس

 

 

بهداشت حرفه ای

کارشناسی

9219020089

 

 

مریم السادات

موسوی

 

 

بهداشت عمومی

کارشناسی

9219020096

 

 

حسین

باقری

 

 

بهداشت عمومی

کارشناسی

9319030066

 

 

وجیهه

اسلامی

 

 

بهداشت عمومی

کارشناسی

9219020073

 

 

ریحانه

زنگی

 

 

بهداشت محیط

کارشناسی

9212020075

 

 

معصومه

احمدنژاد

 

 

بهداشت محیط

کارشناسی

9209020058

 

 

علیرضا

امیرآبادی

 

 

آمار زیستی

کارشناسی ارشد

9211041462

 

 

معصومه

ساقی

 

 

بهداشت محیط

کارشناسی ارشد

9319040015

 

 

منیره

حسین زاده

 

 

بهداشت محیط

کارشناسی

9119020060

 

 

جمع تعداد اعضا

9

 

                                   

 

بسمه تعالي

 

اطلاعات و آمار دانشجويان منتخب شوراي صنفي دانشگاه علوم پزشكي مشهد                                                                                                                                                                                                                                                                         فرم شماره 1

 

رديف

واحد دانشگاهي

نام شورا

نام اعضا

نام خانوادگي اعضا

نوع عضويت

رشته تحصيلي

مقطع تحصيلي

شماره دانشجويي

ايميل

 

 

 

دبیر

اصلی

علی البدل

 

9

دانشكده پرستاری
قوچان

شورای صنفی دانشکده پرستاری قوچان

حسین

دریانورد

 

پرستاری

کارشناس

9312020024

 

 

زینب

سجادی

 

 

پرستاری

کارشناس

9212020010

 

 

نیلوفر

عرفانیان

 

 

پرستاری

کارشناس

9213020020

 

 

مریم

مقدم

 

 

پرستاری

کارشناس

9212020017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع تعداد اعضا

4

 

تعداد كل اعضا

76

 

                                     

 

                                                     
                                      رفتن به صفحه شورای صنفی دانشجویان>>                                                             

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد