آموزش و بهسازي منابع انساني معاونت دانشجوئی و فرهنگی

اخبار و اطلاعيه

 

 

همکار محترم آقای/ خانم

 

سلام علیکم

 

   با احترام به اطلاع می رساند با توجه به نیازسنجی شما در سال97 و انتخاب دوره حضوری ( فعاليتهاي فرهنگي در فضاي مجازي )  این دوره در تاریخ و ساعات ذیل برگزار می گردد.

 

مکان برگزاری:  کوي پرديس دانشگاه- خانه فرهنگ

 

يکشنبه 24 /4/97             از ساعت 30/13 لغايت 30/15

 

دوشنبه 25/4/97               از ساعت 30/13 لغايت 30/15

 

مدت دوره  :  4  ساعت

 

ضمنا با توجه به بخشنامه اجرایی آموزش کارکنان مبنی بر تعهد و لزوم شرکت در دوره های ثبت نام شده یا انتخاب شده،چنانچه به هر دلیلی نمی توانید در این دوره شرکت نمایید تا تاریخ 23/4/97   فرصت دارید به آموزش محل خدمت خود(خانم کیکاوسی) اطلاع دهید تا اسم شما از دوره مذکور حذف شود در غیر اینصورت مطابق فرم تعهد اقدام خواهد شد.

 

غیبت و تاخیر در کلاس موجب حذف از دوره خواهد شد.

 

 
 96/11/1


همکار محترم آقای/ خانم

سلام علیکم

   با احترام به اطلاع می رساند با توجه به نیازسنجی شما در سال 96 و انتخاب دوره حضوری (آشنایی با سیاستهای فرهنگی دانشگاه )این دوره در تاریخ و ساعات ذیل برگزار می گردد.

مکان برگزاری:  کوي پرديس دانشگاه – خانه فرهنگ

دوشنبه  96/11/2 از ساعت 14 الي 16

سه شنبه  96/11/3 از ساعت 14 الي 16

مدت دوره 4 ساعت

ضمنا با توجه به بخشنامه اجرایی آموزش کارکنان مبنی بر تعهد و لزوم شرکت در دوره های ثبت نام شده یا انتخاب شده،چنانچه به هر دلیلی نمی توانید در این دوره شرکت نمایید تا تاریخ 30/10/96   فرصت دارید به آموزش محل خدمت خود(خانم کیکاوسی) اطلاع دهید تا اسم شما از دوره مذکور حذف شود در غیر اینصورت مطابق فرم تعهد اقدام خواهد شد.

غیبت و تاخیردر کلاس موجب حذف از دوره خواهد شد.

 

  
 96/11/1

 همکار محترم سرکار خانم / آقاي  

 سلام علیکم

    با احترام به اطلاع می رساند با توجه به نیازسنجی شما در سال 96 و انتخاب دوره  غيرحضوری ( آشنايي با آئين نامه استفاده از تسهيلات صندوق رفاه دانشجوئي )برگزاري دوره ذکر شده به شرح ذيل مي باشد.

 منبع آزمون در سايت دانشگاه : شما مي توانيد با مراجعه به آدرس   v-student.mums.ac.ir    نسبت به مطالعه منبع آزمون جهت آمادگي اقدام نماييد .

 آزمون در تاريخ 17/11/96 در محل اتاق جلسات , واقع در ساختمان معاونت پشتيباني معاونت دانشجوئي راس ساعت 15 برگزار مي شود .

 در صورت وجود اشکال و سوال مي توانيد از ساعت 14 همان روز در محل ذکر شده حضور داشته باشيد .

 مدت دوره 4 ساعت

 ضمنا با توجه به بخشنامه اجرایی آموزش کارکنان مبنی بر تعهد و لزوم شرکت در دوره های ثبت نام شده یا انتخاب شده،چنانچه به هر دلیلی نمی توانید در این دوره شرکت نمایید تا تاریخ 15/11/96  فرصت دارید به آموزش محل خدمت خود(خانم کیکاوسی) اطلاع دهید تا اسم شما از دوره مذکور حذف شود در غیر اینصورت مطابق فرم تعهد اقدام خواهد شد.

 

غیبت يا تاخير درجلسه امتحان موجب حذف از دوره خواهد شد.

 

دستورالعمل اجرایی استفاده از تسهیلات 97-96   |  دستوالعمل نحوه پرداخت وام شهريه

دستورالعمل 96-97  |   دستورالعمل اعطاي كمك خاص به دانشجويان   |  دستورالعمل بنياد

  
96/05/11

دوره حضوری راهکارهای افزایش رغبت تحصیلی

       با احترام به اطلاع می رساند با توجه به نیازسنجی شما در سال 96 و انتخاب دوره حضوری ( راهکارهای افزایش رغبت تحصیلی)این دوره در تاریخ و ساعات ذیل برگزار می گردد.

 

مکان برگزاری:  معاونت دانشجویی واقع در خیابان  دانشگاه( اتاق شورا(

 

زمان برگزاری:

 

شنبه            14/5/96          از ساعت 14 الی 16

 

دوشنبه           16/5/96          از ساعت14 الی 18

 

مدت دوره 6 ساعت

 

ضمنا با توجه به بخشنامه اجرایی آموزش کارکنان مبنی بر تعهد و لزوم شرکت در دوره های ثبت نام شده یا انتخاب شده،چنانچه به هر دلیلی نمی توانید در این دوره شرکت نمایید تا تاریخ 12/5/96  فرصت دارید به آموزش محل خدمت خود(خانم کیکاوسی) اطلاع دهید تا اسم شما از دوره مذکور حذف شود در غیر اینصورت مطابق فرم تعهد اقدام خواهد شد.

 

غیبت و تاخیردر کلاس موجب حذف از دوره خواهد شد.

 

 
96/04/27

    دوره حضوری ( شناسایی و آسیب شناسی مشکلات روانشناختی دانشجویان متاهل و خوابگاهی )

     با احترام به اطلاع می رساند با توجه به نیازسنجی شما در سال 96 و انتخاب دوره حضوری ( شناسایی و آسیب شناسی مشکلات روانشناختی دانشجویان متاهل و خوابگاهی )این دوره در تاریخ و ساعات ذیل برگزار می گردد.

 

مکان برگزاری:  معاونت دانشجویی واقع در خیابان  دانشگاه( اتاق شورا(

 زمان برگزاری:

 سه شنبه             3/5/96     از ساعت 14 الی 16

 چهار شنبه          4/5/96      از ساعت 14 الی 16

 پنجشنبه              5/5/96      از ساعت 13 الی 15

 مدت دوره 6 ساعت

 ضمنا با توجه به بخشنامه اجرایی آموزش کارکنان مبنی بر تعهد و لزوم شرکت در دوره های ثبت نام شده یا انتخاب شده،چنانچه به هر دلیلی نمی توانید در این دوره شرکت نمایید تا تاریخ 2/5/96  فرصت دارید به آموزش محل خدمت خود(خانم کیکاوسی) اطلاع دهید تا اسم شما از دوره مذکور حذف شود در غیر اینصورت مطابق فرم تعهد اقدام خواهد شد.

 غیبت در کلاس موجب حذف از دوره خواهد شد.

 

 

 
96/03/25

    دوره مربیگری(ویژه کارشناسان تربیت بدنی) 

     دوره مبانی مربیگری جهت کارشناسان تربیت بدنی از تاریخ 21/3/96 لغایت 24/3/96 به مدت 8 ساعت در مدیریت تربیت بدنی دانشگاه برگزار گردید.

 مدرس دوره فوق آقای عباس چمنیان ( مدیر محترم تربیت بدنی دانشگاه ) بودند. 

 

 

 
 95/11/28

   دوره بهداشت فردی

     با احترام به اطلاع می رساند  در نظر است دوره بهداشت فردی در اسفند ماه سال جاری برگزار شود . شایسته است طبق زمان بندی ذیل در کلاس شرکت نمایید .

 مکان برگزاری: کوی پردیس دانشگاه مسجد الزهرا

 زمان برگزاری:

            ایام هفته                        تاریخ                                                       ساعت

            یکشنبه                      01/12/95                                         30/18 -30/14

  مدت دوره 4  ساعت

  ضمنا با توجه به بخشنامه اجرایی آموزش کارکنان مبنی بر تعهد و لزوم شرکت در دوره های ثبت نام شده یا انتخاب شده ,  چنانچه به هردلیلی نمی توانید در این دوره شرکت نمایید تا تاریخ   28/11/95 فرصت دارید به آموزش محل خدمت خود ( خانم کیکاوسی ) اطلاع دهید تا اسم شما از دوره مذکور حذف شود . در غیر اینصورت مطابق فرم تعهد اقدام خواهد شد .

   در روز برگزاری دوره امتناع از شرکت در کلاس با هیچ دلیلی پذیرفته نخواهد شد.

 

 
 95/11/21

   دوره آشنایی با آیین نامه انضباط کار و مقررات اداری

   با احترام به اطلاع می رساند  در نظر است دوره آشنایی با آیین نامه انضباط کار و مقررات اداری در بهمن ماه سال جاری برگزار شود . شایسته است طبق زمان بندی ذیل در کلاس شرکت نمایید .

 مکان برگزاری: کوی پردیس دانشگاه مسجد الزهرا

 زمان برگزاری:

                     ایام هفته                                 تاریخ                                             ساعت

                     دوشنبه                             24/11/95                           30/16 -30/14

                    سه شنبه                            25/11/95                           30/16 -30/14

 مدت دوره 4  ساعت

 ضمنا با توجه به بخشنامه اجرایی آموزش کارکنان مبنی بر تعهد و لزوم شرکت در دوره های ثبت نام شده یا انتخاب شده ,  چنانچه به هردلیلی نمی توانید در این دوره شرکت نمایید تا تاریخ   21/11/95 فرصت دارید به آموزش محل خدمت خود ( خانم کیکاوسی ) اطلاع دهید تا اسم شما از دوره مذکور حذف شود .در غیر اینصورت مطابق فرم تعهد اقدام خواهد شد .

 درصورت غیبت در کلاس از دوره حذف خواهید شد.

                                                    

 
 95/11/20

 

 احتساب 6 امتیاز آموزشی جهت کارکنان شرکت کننده در بیست و دومین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

   به اطلاع همکاران محترم می رساند با همت مدیریت فرهنگی و واحد آموزش کارکنان حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه ،احتساب 6 امتیاز آموزشی در هر کدام از دو رشته احکام و نهج البلاغه بیست و دومین جشنواره قران و عترت دانشگاه علوم پزشکی مشهد، به تایید کارگروه اموزش کارکنان دانشگاه رسید.

 متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه  پیام به آدرس http://empeducation.mums.ac.ir/Payam_Login.aspx  نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. این دو رشته در سامانه آموزشی تحت عنوان" سیری در نهج البلاغه" و " آشنایی با احکام شرعی" معرفی گردیده است.

   همکاران محترم می بایست پس از ثبت نام در سامانه پیام، با مراجعه به آدرس http://quran.behdasht.gov.ir    و با عضویت در سایت جشنواره و ثبت نام در دوره های مورد نظر، ثبت نام خود را تکمیل نمایند.

 لازم به ذکر است ثبت نام در هر دو رشته در سامانه آموزش امکان پذیر است ولی شرکت کنندگان در جشنواره با مراجعه به سایت جشنواره، فقط میتوانند در یکی از دو رشته ذکر شده شرکت نمایند. 
 95/9/7

 

دوره کددار رفتار جرأت مندانه ر تعاملات با دانشجویان (مهارت ابراز وجود)

با توجه به ضرورت و نیاز به گذراندن دوره کددار رفتار جرأت مندانه ر تعاملات با دانشجویان (مهارت ابراز وجود) جهت همکاران حوزه، از شما دعوت می شود در زمانهایی که ذکر خواهد شد در کلاس فوق شرکت نمایید.

مکان برگزاری: ساختمان معاونت دانشجویی فرهنگی واقع در خیابان دانشگاه (اتاق شورا)

زمان برگزاری:

        سه شنبه:  16/9/95    ساعت     17-13

        سه شنبه:  23/9/95     ساعت     17-13

مدت دوره: 8 ساعت

ضمنا با توجه به بخشنامه اجرایی آموزش کارکنان مبنی بر تعهد و لزوم شرکت در دوره های ثبت نام شده یا انتخاب شده، چنانچه به هر دلیلی نمی توانید در این دوره شرکت نمایید تا تاریخ 15/9/95 فرصت دارید به آموزش محل خدمت خود (خانم کیکاوسی) اطلاع دهید تا اسم شما از دوره مذکور حذف شود. در غیر اینصورت مطابق فرم تعهد اقدام خواهد شد .  

غیبت در کلاس موجب حذف از دوره خواهد شد.


 
  95/9/7

 

دوره حضوری نحوه شناسایی و ارجاع دانشجویان نیازمند به خدمات مددکاری

با احترام به اطلاع می رساند با توجه به نیازسنجی شما در سال 95 و انتخاب دوره حضوری (نحوه شناسایی و ارجاع دانشجویان نیازمند به خدمات مددکاری)این دوره در تاریخ و ساعات ذیل برگزار می گردد.

 

مکان برگزاری: معاونت دانشجویی واقع در خیابان دانشگاه( اتاق شورا(

 

زمان برگزاری:

 

شنبه 13/9/95 از ساعت 14 الی 16

 

یکشنبه 14/9/95 از ساعت 14 الی 18

 

مدت دوره 6 ساعت

 ضمنا با توجه به بخشنامه اجرایی آموزش کارکنان مبنی بر تعهد و لزوم شرکت در دوره های ثبت نام شده یا انتخاب شده،چنانچه به هر دلیلی نمی توانید در این دوره شرکت نمایید تا تاریخ 9/9/95 فرصت دارید به آموزش محل خدمت خود(خانم کیکاوسی) اطلاع دهید تا اسم شما از دوره مذکور حذف شود در غیر اینصورت مطابق فرم تعهد اقدام خواهد شد.

 غیبت در کلاس موجب حذف از دوره خواهد شد.

 

 

 
  95/7/24


دوره حضوری اصول سرپرستی اردوهای دانشجوئی

با احترام به اطلاع می رساند با توجه به نیازسنجی شما در سال 95 و انتخاب دوره حضوریاصول سرپرستی اردوهای دانشجوئی این دوره در تاریخ و ساعات زیر برگزار می گردد :

 مکان برگزاری: اتاق شورا- معاونت دانشجویی واقع در خیابان دانشگاه

 زمان برگزاری:

 ایام هفته تاریخ ساعت

 دوشنبه 26 /07 /95 16-14 و 18- 16

 سه شنبه 27/ 07 /95 16-14 و 18-16

 مدت دوره 8 ساعت

 ضمنا با توجه به بخشنامه اجرایی آموزش کارکنان مبنی بر تعهد و لزوم شرکت در دوره های ثبت نام شده یا انتخاب شده , چنانچه به هردلیلی نمی توانید در این دوره شرکت نمایید تا تاریخ 24/7/95 فرصت دارید به آموزش محل خدمت خود ( خانم کیکاوسی ) اطلاع دهید تا اسم شما از دوره مذکور حذف شود .در غیر اینصورت مطابق فرم تعهد اقدام خواهد شد .

 درصورت غیبت در کلاس از دوره حذف خواهید شد.

 

 
95/4/29

 

دوره کد دارخود مراقبتی 2 ( ویژه بانوان ) تاریخ برگزاری: مورخ 95/5/6

 بسمه تعالی
همکار محترم خانم
سلام علیکم
خود مراقبتی گام اول سلامت است . سلامت زنان از دو جنبه دارای اهمیت است ؛ از سویی به عنوان مادر و کسی که پایه و اساس یک خانواده و سلامت فرزندان بستگی به سلامت او دارد و از سوی دیگر به عنوان یک انسان مستقل که 50 درصد جمعیت کشور را شامل می شود . در مورد زنان معاینات دوره ای از سوی خود شخص در همین محدوده اقدامات قرار دارد.
به همین دلیل بنا به پیشنهاد شورای بانوان معاونت دانشجوئی فرهنگی و موافقت گروه محترم آموزش و بهسازی دانشگاه ، در نظر است در سال 95 دوره کد دارخود مراقبتی ( ویژه بانوان ) به مدت 4 ساعت جهت کلیه بانوان شاغل دانشگاه برگزار شود . که در ابتدا این دوره به صورت پایلوت در حوزه معاونت دانشجوئی فرهنگی اجرا خواهد شد .

همکار محترم جنابعالی در این دوره ثبت نام شده اید واز شما دعوت می شود در تاریخ 6/5/95 از ساعت18 -14 در اتاق جلسات واقع در کوی پردیس – مسجد الزهرا حضور داشته باشید .
امور اداری
واحد آموزش کارکنان

 

 

 
95/4/23

دوره کد دارخود مراقبتی 1 ( ویژه بانوان ) تاریخ برگزاری: مورخ 95/5/3

بسمه تعالی
همکار محترم خانم
سلام علیکم
خود مراقبتی گام اول سلامت است . سلامت زنان از دو جنبه دارای اهمیت است ؛ از سویی به عنوان مادر و کسی که پایه و اساس یک خانواده و سلامت فرزندان بستگی به سلامت او دارد و از سوی دیگر به عنوان یک انسان مستقل که 50 درصد جمعیت کشور را شامل می شود . در مورد زنان معاینات دوره ای از سوی خود شخص در همین محدوده اقدامات قرار دارد.
به همین دلیل بنا به پیشنهاد شورای بانوان معاونت دانشجوئی فرهنگی و موافقت گروه محترم آموزش و بهسازی دانشگاه ، در نظر است در سال 95 دوره کد دارخود مراقبتی ( ویژه بانوان ) به مدت 4 ساعت جهت کلیه بانوان شاغل دانشگاه برگزار شود . که در ابتدا این دوره به صورت پایلوت در حوزه معاونت دانشجوئی فرهنگی اجرا خواهد شد .

همکار محترم جنابعالی در این دوره ثبت نام شده اید واز شما دعوت می شود در تاریخ 3/5/95 از ساعت18-14 در ساختمان معاونت دانشجوئی واقع در خیابان دانشگاه – اتاق شورا حضور داشته باشید.
امور اداری
واحد آموزش کارکنان

 

 
95/4/21

دوره آموزشی (روشهای مقابله با جنگ نرم در محیط های دانشجوئی)

با احترام به اطلاع می رساند با توجه به نیازسنجی شما در سال 95 و انتخاب دوره غیرحضوری(روشهای مقابله با جنگ نرم در محیط های دانشجوئی ) این دوره در تاریخ و ساعات زیر برگزار می گردد :

مکان برگزاری: اتاق شورا- معاونت دانشجویی واقع در خیابان دانشگاه

زمان برگزاری:

ایام هفته

تاریخ

ساعت

یکشنبه

3/5/95

13-11

سه شنبه

5/5/95

13-11

پنج شنبه

7/5/95

13-11

یکشنبه

10/5/95

13-11

سه شنبه

12/5/95

13-11

مدت دوره 10 ساعت

ضمنا با توجه به بخشنامه اجرایی آموزش کارکنان مبنی بر تعهد و لزوم شرکت در دوره های ثبت نام شده یا انتخاب شده , چنانچه به هردلیلی نمی توانید در این دوره شرکت نمایید تا تاریخ 30/4/95 فرصت دارید به آموزش محل خدمت خود ( خانم کیکاوسی ) اطلاع دهید تا اسم شما از دوره مذکور حذف شود .در غیر اینصورت مطابق فرم تعهد اقدام خواهد شد .


 

95/3/29

بخشنامه اجرایی 95

 

95/3/29


دوره آموزشی (افزایش خود آگاهی و بالا بردن کیفیت در ارتباط با دانشجو)

قابل توجه همکاران محترم

با سلام و احترام

بدینوسیله به اطلاع میرساند دوره آموزشی (افزایش خود آگاهی و بالا بردن کیفیت در ارتباط با دانشجو) با کد دوره 12461 و کد تقویم 21406 به مدت 6 ساعت برگزار میگردد. لذا با توجه به نیازسنجی و ثبت نام شما در لیست دوره و با توجه به بند 7 بخشنامه اجرایی آموزش کارکنان در سال 1395 که اعلام شده (چنانچه در دوره آموزشی ثبت نام شده و بنا به هر دلیل ( به جز ماموریت اداری مورد تائید کارگزینی )
از شرکت در دوره اجتناب نمائید و یا حد نصاب قبولی را کسب ننمائید جهت ثبت نام مجدد در همان دوره ملزم به پرداخت هزینه می باشید. برای اطمینان انتخاب دوره میتوانید نیاز سنجی سال 95 را چک بفرمایید .

مکان برگزاری : معاونت دانشجوئی دانشگاه واقع در خیابان دانشگاه – اتاق شورا

زمان برگزاری : دوشنبه 31/3/95 از ساعت 15-11 و سه شنبه 1/4/95 از ساعت 13-11

 

 

 

ارتباط با سامانه های آموزش کارکنان

مطالب آموزشي

ضوابط آموزشي

تماس با رابط آموزشي

مسئول آموزش کارکنان : مریم کیکاوسی

تلفن تماس : 17- 38112815 داخلی 256

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید