حسابداری

رئیس حسابداری: سعید جمشیدنسب   تلفن: 38830209 داخلی 2284    پست الکترونیک: JamshidNs1[at]mums.ac.ir
نشانی:  بلوار وکیل آباد ، انتهای بلوار باهنر ، کوی پردیس ، جنب استخر شهید شادیفر

امور مالی زیر نظر معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه می باشد که وظایف آن عبارتند از :

 - کارشناسی بودجه سال بر اساس نیازها و اعتبارات موجود و ارائه به مدیریت بودجه و برنامه دانشگاه .
 - دریافت اعتبارات مصوب طی ابلاغیه هر سال و تخصیص اعتبار از محل های اعتبار فوق بر اساس درصد ابلاغی هر ماه .
 - هزینه کرد اسناد در قالب فصول ابلاغی 1و2و6 بودجه برابر مقررات و آئین نامه معاملاتی دانشگاهها .
 - ثبت دفاتر روزنامه کل و دفتر اعتبارات و تهیه و تنظیم ترازهای مالی در هر ماه .
 - بستن حسابها در پایان سال و تراز اختتامیه و جذب کلیه اعتبارات در چارچوب قانون تعهد ، تسجیل و تشخیص . - نظارت کامل بر کلیه امور مالی حوزه
 - دسته بندی اسناد و خلاصه گیری آن و تهیه روکش و حواله اسناد و ارسال به ذیحسابی جهت رسیدگی و سپس رفع واخواهی و ارائه به دفترداری و اعتبارات ذیحسابی برابر آئین نامه معاملاتی دانشگاه .
 - نظارت بر درآمدهای غیر اختصاصی حوزه و تطبیق با لیست مغایرت بانکی درآمدها و جذب اعتبار از محل درآمدها و فرم جابجائی اعتبار
 - نظارت و رسیدگی بر امور تدارکات حوزه و نگهداری حسابها کارپردازان و رعایت اصول و قوانین مالی و آئین نامه معاملاتی دانشگاه در معاملات دانشگاه بشرح آئین نامه .

 

 همکاران حسابداری:

 آقای محمد فکور:  حقوق و دستمزد

 خانم فاطمه باهوش:  حسابداری تعهدی

 خانم نویده نخجوانی:  حسابداری تعهدی

 آقای حمید پیوندی:  تنظیم و ثبت قراردادها

 

کارپردازی

این واحد که زیر نظر امور مالی می باشد وظایفی به شرح زیر دارا می باشد

  - استعلام بهاء قبل از خرید اجناس و گزارش آن به مقام مافوق.

 - دریافت درخواستهای خرید که از سوی مقام مافوق ارجاع میگردد.

 - تهیه و تنظیم صورتمجلس های مربوط به ترخیص کالا و ارائه آن به اداره متبوع.

 - نظارت بر کلیه امور مربوط به کارپردازی واحد متبوع و راهنمائی کارکنان تحت سرپرستی.

 
کارشناسان امور مالی :
 اقایان حمید ظریف پور ، حسن نجاری ، مسعود نیکویی
 

 

واحد اموال

امين اموال: محمد رضا عرفانی        تلفن: 38820053  داخلی 2345

شرح وظايف امين اموال :

- اختصاص شماره و نصب برچسب اموالی به اموال دولتی تحویل گرفته شده

- ثبت کامل مشخصات اموال در دفاتر طبق مقررات

- تهیه و تنظیم صورت حساب اسقاط و مازاد و ارسال آن به ذیحسابی

- تهیه و تنظیم صورت حساب‌های اموال خریداری شده در شش ماهه اول و دوم هر سال و تحویل آن به اداره اموال جهت بررسی و ارسال به اداره کل اموال دولتی

- صدور پروانه خروجی برای اموال با ذکر مشخصات کامل با توجه به مجوز صادره و ثبت آن در دفتر مربوطه

- تحویل اموال به متقاضی و دریافت رسید مربوطه

- الصاق یک نسخه از اموال تحویل داده شده در هر اتاق

- تهیه و تظیم صورت اموال سرقتی، مفقودی و ارسال آن به رئیس واحد مربوطه و ذیحسابی جهت اقدام لازم

- مطابقت اجناس موجود با لیست اموال در اتاق ها

- انجام سایر وظایف محوله مربوطه به شغل که از طرف رئیس سازمان مربوطه محول می‌شود و...