شورای انضباطـی

شورای انضباطی

IMAGE
تجلیل از دبیر شورای انضباطی دانشجویان
یکشنبه, 07 خرداد 1396
تجلیل از دبیر شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه در همایش دبیران شوراهای انضباطی دانشجویان‌ دانشگاههای علوم پزشکی‌ سراسر کشور-  خردادماه 96    شورای مرکزی انضباطی... ادامه مطلب...
IMAGE
جهش چشمگیر شورای انضباطی دانشجویان علوم پزشکی مشهد در رتبه‌بندی شوراهای انضباطی دانشگاههای علوم پزشکی کل کشور
دوشنبه, 17 خرداد 1395
  جهش چشمگیر شورای انضباطی دانشجویان دررتبه‌بندی شوراهای انضباطی دانشگاههای علوم پزشکی کل کشور    عملکرد کلیه شوراهای انضباطی دانشگاههای زیر مجموعه وزارت بهداشت... ادامه مطلب...
مطالب بیشتر ...