معرفی

 رئیس مرکز بهداشت و درمان : خانم دکتر انضباطی    تلفن : 38830204  داخلی پزشک برادران 2268    |   داخلی پزشک خواهران  2266
 
 
مركز بهداشت و درمان كوي پرديس، از سال 1380 همزمان با برگزاري پنجمين المپياد ورزشي دانشجويان علوم پزشكي كشور راه اندازي گرديد. در ابتدا فقط بصورت پوشش درماني، اور‍ژانسهاي پزشكي مسابقات ورزشي دانشجويان فعال بود اما بتدريج و با پوشش درماني و حضور پزشك كشيك در شيفت شب خوابگاه برادران ارائه يافت در سالهاي اخير علاوه بر حضور پزشك كشيك در خوابگاه برادران و درمان بيماران عادي و اورژانس در شيفت شب درمانگاه خواهران نيز با حضور پزشكان خانم در شيفت شب فعال شد.و در حال حاضر با توجه به وسعت وظايف و افزايش نياز بدليل توسعه پرديس ، دانشگاه پزشكي به مركز بهداشت و درمان ارتقاء يافته و در دوبخش بهداشت و درمان به فعاليت مشغول مي باشد . لازم به ذكر است كليه خدمات براي دانشجويان رايگان مي باشد.
 

فعاليت ها:

اين مركز در حال حاضر وظيفه نظارت بهداشتي لازم را برروي واحدهاي مختلف حوزه دانشجويي فرهنگي به عهده دارد. قسمتي از اين فعاليتها عبارتند از : 

›› نظارت بهداشتي به نحوه فعاليت سلف سرويس: شامل مراحل شست شو ، آماده سازي و پخت و پز ،نظافت سلف سرويس ، كارت سلامت و نحوه فعاليت و كنترل بهداشتي پرسنل سلف سرويس
›› نظارت و كنترل بهداشتي خوابگاه ها: شامل مراحل نظافت ، جمع آوري زباله ها و سم پاشي و مبارزه با جوندگان حشرات و حيوانات موذي
›› جمع اوري نظرات ، گزارشات ، مشكلات بهداشتي و ايمني مجموعه پرديس و ارائه مشكلات و بررسي راهكارهاي براي رفع اين نواقص
›› نظارت بر اجرا قراردادهاي بهداشتي و نظافتي و اماكن عمومي كوي پرديس نظير : بوفه و فروشگاه – آرايشگاه و خشكشويي و تائيد كار پيمانكار از نظر سلامتي و رعايت نكات بهداشت عمومي و محيط

 

درخواست از دانشجويان:
›› بياد داشته باشيد سلامتي و نشاط شما همواره هدف ماست
›› از مصرف خودسرانه دارو جدا پرهيزنمائيد.
›› توصيه هاي بهداشتي و درماني را همواره رعايت نما ئيد زيرا به نفع سلامتي و رفاه شماست .
›› در مراجعه به درمانگاه حتما دفترچه بيمه خود را همواره داشته باشيد.
›› هنگام حوادث – اتفاقات و بيماري ضمنن حفظ خونسردي مسئولين را در جريان بگذاريد.
›› همواره پذيراي انتقادات و پيشنهادات سازنده شما هستيم
 

محل استقرار مركز بهداشت:

كوي پرديس دانشگاه علوم پزشكي مشهد - مقابل سلف سرويس

درمانگاه

 درمانگاه برادران  درمانگاه خواهران

 ساعات فعاليت:

 7 شب لغايت 7 صبح ( همه روزهاي هفته)

محل درمانگاه:

اين واحد در مركز بهداشت و درمان كوي پرديس – مقابل سلف سرويس پرديس مستقر ميباشد . بيماران عادي از ساعت 19 تا 24 پذيرش شده و بيماران اور‍ژانس نيز علاوه بر ساعات فوق تا ساعت 7 صبح مورد پذيرش قرار گرفته با تجهيزات پزشكي موجود نظير مانيتورينگ – EKG – -پالس اكسيمتر و كنترل قند خون و درمان اوليه و اورژانس بيماران انجام ميگيرد.

محل درمانگاه:

در حال حاضر در ساختمان مركز بهداشت و درمان مقابل سلف سرويس پرديس از ساعت 9 لغايت 30/22 و پس از آن براي بيماران اورژانس درمحل استراحت پزشك در خوابگاه بهارستان 2(خواهران ) مستقر مي باشد.

 

خدمات پرستاري:

شامل تزريقات – پانسمان – بخيه – EKG – سرم تراپي – تحويل دوزهاي اوليه و ...
داروهاي اورژانسي بطور رايگان به دانشجويان محترم و همراهي پرستار درمانگاه در اعزام بيماران.(خدمات پرستاري كه بصورت كار دانشجويي با درمانگاه همكاري دارند انجام مي گردد.)

خدمات پرستاري:

 شامل تزريقات ، پانسمان ، سرم ترابي ، بخيه ، EKG و مانيتورينگ و ... كه توسط سه نفر از دانشجويان سال آخر پرستاري كه به عنوان كار دانشجويي همكاري دارند و تحت نظر پزشك كشيك صورت ميگيرد.

 

خدمات پزشكي:

 اين خدمات توسط پزشك كشيك درمانگاه ارائه گرديده و شامل : معاينه و درمان بيماران عادي و اروژانسي . حضورپزشك بر بالين بيماران اورژانسي در خوابگاههاي دانشجوي – معاينه و درمان پرسنل بخش محترم دانشگاه در ساعات فعاليت درمانگاه – تنظيم پرونده پزشكي براي دانشجويان – تكميل پرونده و صدور مجوز پزشكي فعاليت ورزشي دانشجويان – انجام مشاوره پزشكي و درمان براي دانشجويان و كليه خدمات پزشكي اوليه و قابل انجام در درمانگاه.
با توجه به امكانات و تجهيزات نظير : مانيتورينگ –EKG – پالس اكسيمتر ، ترايلي اورژانس و ... مي باشد

خدمات پزشكي:

شامل ويزيت و درمان بيماران عادي و اورژانس دانشجويان خواهر و پرسنل در ساعات فعاليت درمانگاه و همچنين مشاوره پزشكي ، تنظيم پرونده پزشكي دانشجويان .حضور پزشك بربالين بيماران اورژانس در محل اتاق دانشجو در موارد لزوم مانند قسمت برادران مي باشد
در صورت لزوم و تشخيص پزشك كشيك اعزام بيماران به مراكز درماني مجهز توسط سرويس درمانگاه يا آمبولانس 115 صورت ميگيرد.

 

 

برنامه کشیک پزشکان

›› ساعت کشیک درمانگاه برادران از 7 شب لغایت 7 صبح روز بعد می باشد.
››  درمانگاه خواهران از ساعت 7 شب لغایت 30/22 فعال می باشد.
››  هرگونه تغییر و جابجایی در برنامه کشیک بایستی با هماهنگی مسئول مرکز بهداشتی و درمانی باشد.
 

 

مقالات

درحال به روز رسانی