معرفی همکاران

منتشر شده در 24 بهمن 1394
بازدید: 709

 

ردیف نام و نام خانوادگی  سمت
1 آقای دکتر امیر رضایی اردانی مسئول اداره مشاوره سلامت روان دانشگاه
2 آقای محمدعلی فغفوریان رییس اداره مشاوره
3 خانم زهرا نیکخواه روانشناس
4 آقای علی جاودانی روانشناس
5 خانم فاطمه مرادی روانشناس
6 خانم حمیده بااخلاق روانشناس
7 خانم مریم ضیاالحق روانشناس
8 خانم فاطمه شاکر مددکار
9 آقای حسین بی نیاز مددکار
10 خانم آمنه زارعی مسئول امور دفتری
11 خانم لیلا حاجی زاده مسئول دفتر
12 آقای مهران فرمانبر امور خدمات