آموزش

واحد آموزش مدیریت تربیت بدنی ، شرایط مناسبی را برای بستر سازی و ایجاد زمینه های علاقمندی و گرایش دانشجویان عزیز و پرسنل محترم دانشگاه به فعالیتهای جسمانی ، در راستای حفظ سلامت ورفع هرگونه عوارض کم تحرکی  و جلوگیری از مشکلات روحی وجسمی را  فراهم می سازد .

 این واحد موظف است، درس تربیت بدنی را درقالب واحدهای تربیت بدنی 1و2 زیر نظر اساتید متعهد و مجرب رشته تربیت بدنی، در سالن ورزشی چند منظوره پردیس،سالن شماره 2 ، زمین چمن پردیس و مجموعه ورزشی شهید کاویانی به دانشجویان ارائه دهد.

 واحد تربیت بدنی1: این درس بطور معمول در ترم اول و یا دوم سنوات تحصیلی دانشجویان به آنها ارائه می شود و محتوی این درس شامل اصول ومبانی تئوری و عملی فعالیتهای آمادگی جسمانی است.

 واحد تربیت بدنی2: این واحد شامل آموزش تکنیک ومهارت های یکی از رشته های ورزشی همچون "والیبال،بسکتبال،فوتبال، بدمینتون ، تنیس روی میز و..... است که توسط دانشجویان  و بر اساس علاقمندی آنها انتخاب میشود.

 دانشجویانی که به دلیل مشکلات جسمی قادر به شرکت در کلاسهای فوق نمی باشند، میتوانند با ارائه مدارک و گواهی تاییدیه پزشک معتمد دانشگاه، در کلاسهای تربیت بدنی ویژه شرکت نمایند.

 کلاسهای آموزشی ضمن خدمت کارکنان همچون کلاسهای عملی آمادگی جسمانی و شنا و کلاسهای تئوری حقوق ورزشی و آسیب شناسی و کمکهای اولیه توسط مدیریت تربیت بدنی ارائه می شود .

 برگزاری آزمونهای آمادگی جسمانی و ارزشیابی دانشجویان و سنجش سطح آمادگی جسمانی کارمندان متقاضی  استخدام در سایر بخش های دانشگاه علوم پزشکی مشهد مربوط به فعالیتهای واحد آموزش میباشد.

  

                                                    مسئول واحد آموزش

                                              pouyanasab[at]mums.ac.ir

                                                       مریم پویا نسب

                                      شماره تماس: 05138828299-داخلی 2290

                                                      

 

  

فوق برنامه  همگانی

با توجه به گرایش عمومی مردم و احساس نیاز به ورزش و فعالیتهای حرکتی در میان اقشار مختلف در سال های اخیر ، اهمیت ورزش همگانی از سوی نهاد ها، ارگان ها و مراکز آموزشی برای کارکنان ، دانشجویان وسایر مخاطبین این سازمانها  مورد تاکید فراوان قرار گرفته است.

از این رو  واحد فوق برنامه همگانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد کلیه اهداف خود را در جهت گسترش ورزش های همگانی و تعمیم آن به سایر واحد های دانشگاهی اعم از واحد ورزش خوابگاهها، واحد ورزش کارکنان ، واحد ورزش دانشکده هاو.... با برگزاری جشنواره، مسابقات و المپیاد برای دانشجویان و کارکنان در سطح دانشگاه و حتی سطوح بالاتر( استانی و کشوری)، بناء نهاده است.

ورزش خوابگاهها:

ورزش خوابگاهها زیر مجموعه ای از واحد فوق برنامه همگانی است .

این واحد همواره سعی بر آن دارد که با سرکشی مستمر به خوابگاهها ، بر اساس نیاز سنجی صورت گرفته از وضعیت ورزش در خوابگاه ، و انعکاس آن به مدیریت تربیت بدنی و همچنین ارائه پیشنهادات کاربردی ، زمینه را در جهت گسترش ورزش،تقویت قوای جسمانی و ایجاد نشاط در بین دانشجویان فراهم آورد.

این واحد با همکاری و هماهنگی واحدفوق برنامه قهرمانی و واحد ورزش دانشکده هاسعی در کشف دانشجویان علاقه مند و با استعداد ورزشی و شرکت آنها در تمرینات تیم دانشگاه جهت اعزام به مسابقات المپیاد دانشجویی و همچنین بهره مندی از دانشجویان توانمند درزمینه برگزاری جشنواره ها و مسابقات ورزشی به صورت کار دانشجویی را، دارد.

برنامه ریزی در جهت برگزاری مسابقات بین خوابگاهی طبق برنامه های مدیریت تربیت بدنی، تشکیل کمیته های ورزشی خوابگاهها متشکل از دانشجویان علاقه مند، تدوین آیین نامه  تقویم ورزشی خوابگاهها، پیگیری احداث، توسعه، تجهیزو تعمیر اماکن و وسایل ورزشی در خوابگاه با همکاری مسئولین حوزه امور دانشجویی از وظایف مسئول این واحد میباشد.

بزرگترین و مهمترین رسالت ورزش خوابگاهها توسعه و گسترش ورزش همگانی میباشد.      
 

         خوابگاه خواهران                                                                     خوابگاه برادران

  مسئول فوق برنامه همگانی خوابگاه خواهران                   مسئول فوق برنامه همگانی خوابگاه برادران       

    AlizadeKh1[at]mums.ac.ir                                                            Zinalie2[at]mums.ac.ir

            الناززینالی                                                                             خسرو علیزاده

  شماره تماس:  05138828299-داخلی2288               شماره تماس: 05138828299-داخلی 2348                                                                                                                                                                  
 

فوق برنامه قهرمانی

واحد ورزش قهرمانی دانشجویان

این واحد با هدف گسترش و ترویج فرهنگ ورزش در میان دانشجویان، دراداره تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی دایر گردید. هردو سال یکبار المپیاد قهرمانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم پزشکی در سطح کشور برگزار میگردد که برنامه ریزی جهت انتخاب تیم،تمرین ها و شرکت در این مسابقات از مهمترین فعالیتهای این واحد محسوب میشود.

همچنین پیشنهاد و معرفی مربیان واجد شرایط به مدیریت تربیت بدنی جهت مربیگری تیم های ورزشی، نظارت دقیق بر نحوه عملکرد مربیان و تیم ها با سرکشی های مستمر و ارائه گزارش عملکرد و ارزشیابی آنها و نیز پیش بینی و اجرای راهکارهای مختلف در زمینه استعدادیابی دانشجویان با کمک واحدهای فوق برنامه همگانی خوابگاهها و ورزش دانشکده ها جهت شرکت دانشجویان مستعد و ورزشکار در تیم های ورزشی دانشگاه، از دیگر وظایف مسئول این واحد می باشد.

المپیادهای دانشجویی هر ساله در سطوح مختلف برگزار میگردد که جمع بندی نیازهای تیم های دانشجویی از جمله تهیه و تامین وسایل مورد نیاز تمرین اعم از وسایل ورزشی، البسه و...،و همچنین پیگیری و انجام تمام مراحل شرکت در این مسابقات، مهمترین رسالت این واحد میباشد.

           مسئول فوق برنامه قهرمانی دختران                     مسئول فوق برنامه قهرمانی پسران

              imaniradr2[at]mums.ac.ir

                    راضیه ایمانی راد                                            سید محسن آدینه فتح آبادی

  شماره تماس:05138828299-داخلی 2290                   شماره تماس:05138828299-داخلی 2285


 

ورزش دانشکده ها-تحقیقات و پژوهش

با عنایت به اینکه ترویج ورزش و فعالیتهای حرکتی یکی از مهمترین رسالت های تربیت بدنی دانشگاه است، بررسی و نیاز سنجی ورزشی در دانشکده ها و برنامه ریزی در راستای توانمند سازی دانشجویان برای اجرای این برنامه ها مهمترین وظیفه این واحد محسوب می شود.

 در این میان ارتباط مستمر این واحد با معاون دانشجوئی فرهنگی ، مسئولین امور اداری و خدمات و نیز نمایندگان ورزشی دانشکده ها در راستای تسهیل اجرا و توسعه فعالیتهای ورزشی در دانشکده ها حائز اهمیت میباشد.

برگزاری تمرینات ورزشی و مسابقات دانشکده ای طبق برنامه های سالیانه تربیت بدنی با هماهنگی مسئول فوق برنامه همگانی خوابگاهها،فوق برنامه قهرمانی و تشکیل کمیته ورزش دانشکده ها متشکل از دانشجویان علاقه مند و بهره گرفتن از توانمندی های ایشان، از دیگر فعالیت های مهم این واحد بشمار می آید.

همچنین نیازسنجی توسعه و تجهیز اماکن ورزشی دانشکده ها با همکاری مسئولین در این واحد تنظیم و تدوین میگردد.

در این میان ارتباط با رسانه های مختلف و اطلاع رسانی مطلوب برنامه ها و انعکاس شایسته اخبار و فعالیتهای انجام شده در در مجموعه تربیت بدنی با هماهنگی روابط عمومی تربیت بدنی امری است مهم و در خور توجه که همواره در این واحد به آن پرداخته میشود.
 


ورزش کارکنان

سازمانی را می توان پویا و با نشاط دانست که کارکنان آن سازمان ، علاوه بر رسیدگی به امور محوله سازمانی و روزمره خود ، به فعالیت های ورزشی و فرهنگی.... نیز اهتمام ورزند که این مهم در دانشگاه علوم پزشکی مشهد که متولی بهداشت و سلامت جامعه می باشد از اهمیت بیشتری برخوردار است .

بهمین منظور واحد ورزش کارکنان و اعضاء هیات علمی ، در راستای اهداف مدیریت تربیت بدنی و سیاست گزاری های شورای ورزش کارکنان دانشگاه مشغول به فعالیت می باشد .

 سرکشی مستمر و طبق برنامه تنظیمی به بخش های مختلف دانشگاه با هماهنگی نمایندگان ورزشی واحدها، پیش بینی و برنامه ریزی جهت توسعه ورزشهای همگانی در سطح واحد های مختلف دانشگاهی و ارائه تقویم شش ماهه مسابقات کارکنان، از اهم فعالیتهای این واحد محسوب میشود.

انجام وپیگیری کلیه مراحل شرکت تیم های ورزشی کارکنان دانشگاه در مسابقات کشوری ،همچنین برنامه ریزی جهت شرکت پرسنل و خانواده ایشان در کلاسهای اوقات فراغت و برگزاری دوره های مربیگری و داوری در رشته های مختلف ورزشی برای کارکنان علاقه مند دانشگاه،از جمله فعالیت های این واحد است.

از آنجایی که نیروی انسانی در یک سازمان بزرگترین و مهمترین سرمایه به شمار می آید، رفع نیاز ها و دغدغه های آنها همواره مورد توجه مسئولین ارشد و مدیران اجرایی دانشگاه بوده است. بنابراین واحد ورزش کارکنان،زیر نظر مدیریت تربیت بدنی، اهداف خود را در جهت رفاه حال کارکنان و خانواده ایشان بناء نهاده است.     

دبیرحانه و صدورکارت

 

واحد صدور کارت عضویت در مجموعه آبی دانشگاه

این واحد که زیر نظر مستقیم مدیریت تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی مشهد میباشد، با صدور کارتهای مجموعه آبی شهید شادی فر ، زمینه را در جهت رفاه و بهره مندی بیشتر کارکنان و دانشجویان از امکانات این مجموعه ،فراهم میآورد.

کارت آبی(کارت کارمندی): این کارت مربوط به کارکنان (رسمی-پیمانی و قرار دادی- تبصره ای) میباشد که میتوانند از طریق سایت دانشگاه علوم پزشکی مشهد(www.mums.ac.ir) جهت ثبت نام خود ، همسرو فرزندانشان( فقط بستگان درجه 1) اقدام نمایند.

کارت بنفش( کارت نظام پزشکی) : این کارت مشمول کارمندانی است که داخل و خارج از دانشگاه علوم پزشکی مشهد در بخش خصوصی شاغل می باشند، که مینوانند با ارائه مدارک ذیل جهت صدور کارت استخر برای خود، همسر و فرزندانشان(فقط بستگان درجه 1) اقدام نمایند.

 مدارک مورد نیاز ثبت نام کارت بنفش:

 1-نامه از نظام پزشکی

 2-یک قطعه عکس یااسکن از آن برای هر نفر

 3-فیش واریزی برای هر متقاضی به مبلغ 200/000 ریال به شماره حساب بانک رفاه 2138141800005به نام مجموعه آبی شهید شادی فر

 4-فتوکپی از صفحات اول و دوم شناسنامه وکارت ملی متقاضیان

 دانشجویان نیز می توانندبا ارائه کارت دانشجویی به مدیریت استخر جهت عضویت در مجموعه آبی اقدام نمایند.

 دانشجویان متاهل و نیروهای طرحی نیزبا ارائه مدارک ذیل میتوانند جهت عضویت همسروفرزندانشان اقدام نمایند.

 مدارک مورد نیاز ثبت نام دانشجویان متاهل:

 1-  دانشجویان متاهل (نامه از اداره رفاه)

 2_نیروهای طرحی(ارائه حکم کارگزینی)

 3-  یک قطعه عکس یااسکن از آن برای هر نفر

4- فیش واریزی برای هر متقاضی به مبلغ 100/000 ریال به شماره حساب 2138141800005بانک رفاه به نام مجموعه آبی شهید شادی فر

 5-فتوکپی از صفحات اول و دوم شناسنامه وکارت ملی متقاضیان

 تحویل گرفتن مدارک ، آماده سازی کارتها و پیگیری مشکلات احتمالی از قبیل مفقود شدن ،سوختن و خرابی کارتها از جمله وظایف مسئول صدور کارت میباشد.

 مسئول دبیرخانه و صدور کارت

 مرضیه باغبان

  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 تلفن: 05138828299 داخلی:2349

 

 

 

 tab=مجموعه آبی دانشگاه}

-

آمار وارزشیابی

 

داده های آماری یکی از مهمترین و موثر ترین اطلاعات جهت رصد فعایتهای یک سازمان بشمار می رود که می توان با بهره گیری از این اطلاعات عملکرد واحدهای مختلف سازمان را در دوره ای مشخص تجزیه و تحلیل کرد.

تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از این قاعده مستثنی نبوده و جهت تجزیه و تحلیل عملکرد این سازمان نیازمند داده های آماری دقیقی است که این مهم بر عهده واحد آمار میباشد.

گزارش عملکرد کلی فعالیتهای و ارائه آن به مدیریت تربیت بدنی و سایر ادارات و سازمانها  ،همچنین تدوین شاخص های ارزشیابی و ترسیم جداول و نمودارهای آماری و مقایسه آن بر اساس شاخص های آماری تعریف شده، از جمله وظایف این واحد محسوب می شود.

بدیهی است جمع آوری و تحلیل شاخص های آماری در بهبود فعالیت های تربیت بدنی  تاثیر مستقیم دارد. 

 

سرپرست مجموعه های ورزشی

 

مجموعه آبی دانشگاه